Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1970, nr 21 z dnia 1970-06-15 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 1970, nr 21 z dnia 1970-06-15
  • Dziennik Ustaw - rok 1970 nr 021 poz. 170 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o stosunkach prawnych na wspólnej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Berlinie dnia 28 października 1969 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1970 nr 021 poz. 171 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 sierpnia 1970 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o stosunkach prawnych na wspólnej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Berlinie dnia 28 października 1969 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1970 nr 021 poz. 172 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 1970 r. w sprawie wyłączenia spod działania przepisów o funduszu zakładowym niektórych przedsiębiorstw.  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 1970 nr 021 poz. 173 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 1970 nr 021 poz. 174 Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 7 sierpnia 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych oraz od ograniczeń przywozu i wywozu.  / Minister Handlu Zagranicznego /
  • Dziennik Ustaw - rok 1970 nr 021 poz. 175 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Monako i Meksyku do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1970 nr 021 poz. 176 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie przyjęcia przez Peru Konstytucji Światowego Związku Pocztowego i innych aktów międzynarodowych XV Kongresu Światowego Związku Pocztowego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1970 nr 021 poz. 177 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Syryjskiej Republiki Arabskiej do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 r., otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1970 nr 021 poz. 178 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 1970 r. w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Protokołu haskiego z dnia 28 września 1955 r. zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r.
Więcej
  • Adres publikacyjny: