Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1933, nr 53 z dnia 5933-07-13 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 1933, nr 53 z dnia 5933-07-13
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 9 maja 1933 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wojskowych w sprawie obszarów, na których gospodarstwa osadników wojskowych są wolne od nadzwyczajnej daniny majątkowej.  / Minister Skarbu /
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 13 lipca 1933 r. w sprawie obliczenia i poboru nadzwyczajnej daniny majątkowej w 1933 roku.  / Minister Skarbu /
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1924 r., dotyczącego wykonania ustawy z dnia 26 marca 1920 r. w przedmiocie urządzania loterji i założenia Polskiej Państwowej Loterji Klasowej tudzież ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej powyższej ustawy na obszar województw: śląskiego, wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego, powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego, jak również gmin: białowieskiej, suchopolskiej i masiewskiej województwa białostockiego oraz powiatów: wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, trockiego, brasławskiego, dziśnieńskiego, duniłowiczowskiego i wilejskiego ziemi wileńskiej.  / Minister Skarbu /
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 404 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 czerwca 1933 r. o uldze celnej na odpadki bawełniane.  / Minister Skarbu, Minister Przemysłu i Handlu, Minister Rolnictwa i Reform Rolnych /
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 405 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1933 r. w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 lipca 1932 r. o obrocie solą.  / Minister Skarbu /
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 406 Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1933 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału i słodu.  / Minister Skarbu, Minister Przemysłu i Handlu, Minister Rolnictwa i Reform Rolnych /
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 czerwca 1933 r. o terminie wejścia w życie postanowień art. 1 punkty: 10-14 i 53 ustawy z dnia 17 marca 1933 r. o zmianie ustawy z dnia 23 maja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym.  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 408 Oświadczenie Rządowe z dnia 10 czerwca 1933 r. o wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego), podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 409 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie opłat stemplowych od weksli (podatku wekslowego).
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 410 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 1933 r. w wymianie not, dotyczących zatwierdzenia układu między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie danin na przypadek śmierci, podpisanego w Gdańsku dnia 29 maja 1929 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1933 nr 053 poz. 411 Układ między Rzecząpospolitą Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem celem uchylenia dwukrotnego opodatkowania w zakresie danin na przypadek śmierci.
Więcej
 • Adres publikacyjny: