Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

0
Podziel się:

Możliwość taka istnieje np. gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
(Palko72/Dreamstime.com)

Pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji, w której zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Możliwość taka istnieje również gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w taki sposób jest nieuzasadnione, a pracodawca nie popełnił naruszenia, na które powołuje się pracownik, pracodawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze od pracownika, o którym orzeka sąd pracy. Odszkodowanie to przysługuje pracodawcy w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 2005 r., sygn. akt III PK 2/05, pracodawca nie musi faktycznie ponieść szkody, aby ubiegać się o odszkodowanie w sytuacji nieuzasadnionego rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Ustawodawca nie wyznaczył pracodawcy żadnego terminu na złożenie powództwa o odszkodowanie. Pracodawca jest zatem ograniczony jedynie terminem przedawnienia. W tym przypadku natomiast roszczenie pracodawcy przedawnia się z upływem roku od momentu, gdy ten dowiedział się o powstaniu szkody. Okres przedawnienia nie może jednakże trwać dłużej niż trzy lata od terminu rozwiązania umowy. Na marginesie wskazuję, iż sąd nie bierze pod uwagę z urzędu faktu, że roszczenie pracodawcy jest przedawnione. Pracownik musi podnieść zarzut przedawnienia, aby wywołał on skutki.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/251707.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/umowa;o;prace;z;prezesem;spolki;kapitalowej;jak;z;odprawa,52,0,1304884.html) *Zwolnienie prezesa spółki. Jak przeprowadzić? * Organ powołujący prezesa może w każdej chwili dokonać odwołania bez potrzeby uzasadniania i jest to podstawa rozwiązania z nim umowy.

Kwestię rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu o odszkodowanie należy rozstrzygnąć tak samo, jak w przypadku wypowiedzenia umowy oraz jej rozwiązania bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Zasadą jest, że jeżeli prawo pracy wymaga istnienia przyczyny do rozwiązania stosunku pracy, to strona rozwiązująca ten stosunek musi udowodnić, że przyczyna podana przez nią w piśmie rozwiązującym uzasadnia rozwiązanie. Oznacza to, że gdy pracodawca dochodzi odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, to pracownik powinien udowodnić, iż przyczyna rozwiązania umowy o pracę w tym trybie wskazana w jego oświadczeniu o rozwiązaniu umowy faktycznie zaistniała.

Dodatkowo należy pamiętać, iż mimo że oświadczenie pracownika, zdaniem pracodawcy, będzie bezzasadne, powoduje ono mimo wszystko rozwiązanie stosunku pracy. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności z tym związanych, np. wydania świadectwa pracy w terminie, czy wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Dopiero po wydaniu prawomocnego wyroku zasądzającego na rzecz pracodawcy odszkodowanie, pracodawca może zażądać od pracownika zwrotu świadectwa pracy w celu uzupełnienia informacji o wydanym wyroku.

Należy pamiętać, że w sytuacji, w której pracodawca rzeczywiście dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków i pracownik rozwiązuje z tego powodu bez wypowiedzenia umowę o pracę, pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości swojego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a w przypadku umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres dwóch tygodni.

Czytaj więcej w Money.pl
Choroba podczas urlopu. Nie tracisz wolnego Gdy pracownik zachoruje podczas urlopu, powinien niezwłocznie dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy. Urlop zostanie wtedy automatycznie przerwany.
Firma może badać trzeźwość pracowników? Niedozwolone jest skanowanie linii papilarnych pracowników w celu rejestracji godzin ich przyjścia i wyjścia z zakładu pracy.
Zwolnienie z pracy za post na Facebooku Sprawy tego typu muszą być każdorazowo oceniane przez sąd w oparciu o najdrobniejsze nawet okoliczności im towarzyszące.

Autorka jest aplikantka radcowska w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)