Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
11.12.2013 19:31

Rekrutacja do przedszkoli i szkół. Odrzucić nowe regulacje?

W ocenie PiS nowe przepisy mogą spowodować, że część dzieci nie będzie mogła znaleźć miejsca w placówkach oświatowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(senat.gov.pl)

Nowelizacja - jak powiedział dzisiaj senator PiS Kazimierz Wiatr - wywołuje daleko idące wątpliwości dotyczące m.in. zawartych w niej preferencji przy rekrutacji. _ Może tak się zdarzyć, że dzieci z tak zwanych rodzin normalnych będą miały trudności, żeby w tym trybie rekrutacji znaleźć odpowiednie miejsce _ - tłumaczył Wiatr. Nowela przewiduje, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci np. z rodzin wielodzietnych.

Senator PiS, który złożył wniosek o odrzucenie nowelizacji, zwrócił też uwagę, że nie ma w niej informacji o skutkach finansowych wprowadzanych przepisów. Kolejną wadą nowelizacji jest - zdaniem Wiatra - brak precyzyjnego określenia, czy w przedszkolach tzw. zajęcia dodatkowe wiążą się z realizacją programu nauczania, czy jedynie z poszerzaniem zainteresowań dzieci. W ocenie senatora część zajęć dodatkowych, np. lekcji języka angielskiego, powinna być odpłatna.

Do nowelizacji podczas jej drugiego czytania w Senacie nie zgłosiły żadnych poprawek senackie komisje edukacji i samorządu terytorialnego. Nowelizacja dotycząca rekrutacji do szkół i przedszkoli - jak przypomniał wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski - jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia tego roku. Trybunał orzekł wówczas, że dotychczasowe zapisy ustawy o systemie oświaty o naborze do publicznych przedszkoli i szkół są niekonstytucyjne. Uznał, że dają ministrowi edukacji zbyt dużą swobodę w ich ustalaniu i dał 12 miesięcy na usunięcie tej wady prawnej.

Nowela przewiduje, że w pierwszej kolejności do przedszkoli będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy, na terenie której znajduje się placówka. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Wówczas najpierw przyjęte zostaną dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica, niepełnosprawne rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych (min. troje dzieci), objętych pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców (obowiązuje definicja analogiczna, jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość.

Na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę. Jednym z nich musi być pierwszeństwo dla pracujących zawodowo rodziców lub rodzica. Innym może być kryterium dochodowe. Gmina ma określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania wszystkich kryteriów.

Podczas rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi uczniowie mieszkający w rejonie danej szkoły są przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami może przyjąć uczniów mieszkających poza rejonem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Również w przypadku szkół ponadgimnazjalnych zachowane zostaną w dużym zakresie dotychczas obowiązujące rozwiązania.

Tak, jak obecnie będą brane pod uwagę wyniki uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego). Zmianie ulegnie zakres przedmiotów, z których oceny będą brane obowiązkowo pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: będą to oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch wybranych przedmiotów. W przypadku równorzędnych wyników decydować będą kryteria związane z sytuacją rodzinną dziecka.

Nowe przepisy dotyczące rekrutacji obowiązywać będą dopiero w roku szkolnym 2016/2017. Do tego czasu rekrutacja będzie przeprowadzana na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej w Money.pl
Rząd zajął się przedszkolami i szkołami Wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie można złożyć maksymalnie do trzech placówek, chyba, że dany samorząd ustali większą ich liczbę.
Poznamy szczegóły rekrutacji do przedszkoli Wniosek o przyjęcie do przedszkola będzie można złożyć maksymalnie do trzech placówek, chyba że dany samorząd ustali większą ich liczbę.
Te zmiany dotkną setek tysięcy Polaków Rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy regulującym zasady rekrutacji do przedszkoli.
Tagi: wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz