Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rachunek firmowy jest konieczny? Nie dla wszystkich firm

0
Podziel się:

Umowa między bankiem a osobą fizyczną może zakazywać wykorzystywania konta osobistego przez przedsiębiorcę w prowadzonej przez niego działalności.

Rachunek firmowy jest konieczny? Nie dla wszystkich firm
(Georgy Pchemyan/Dreamstime.com)

Przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku posiadania osobnego (poza prywatnym) konta firmowego. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 22 statuuje jedynie, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro (przeliczonych na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji).

Podobnie według Ordynacji podatkowej, zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Również w trakcie postępowania w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej podatnicy będący osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą oraz niebędący osobami fizycznymi zobowiązani są do zgłoszenia m.in. wykazu rachunków bankowych.

Regulacje dotyczące rachunków bankowych odnajdujemy również w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu podatku w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie obowiązku opłacania składek przez płatnika w formie bezgotówkowej.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca zobowiązany jest dokonywać powyższych płatności za pośrednictwem osobnego konta firmowego. Może on w tym celu wykorzystać również konto osobiste. Oczywiście, z natury rzeczy możliwość ta dotyczy jedynie osób fizycznych - dla osób prawnych i osób ustawowych zawsze konto będzie miało charakter instytucjonalny (dla tych podmiotów trudno mówić o prywatnym koncie, jak w przypadku osób fizycznych).

Niewątpliwie, umowa między bankiem a osobą fizyczną może zakazywać wykorzystywania konta osobistego przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Konsekwencją używania konta osobistego niezgodnie z umową może być jednak jedynie wypowiedzenie umowy ze strony banku.

Czytaj więcej w Money.pl
Konsorcjum lepsze od spółki? Tak, gdy... W konsorcjum firmy zachowują odrębność prawną i, za wyjątkiem wykonywania zamówienia publicznego, odpowiadają tylko za własne zobowiązania.
Rejestracja spółki z o.o. krok po kroku Minimalny wkład wynosi 5 tys. zł. Przy zakładaniu przez internet, dopuszczalna jest tylko gotówka, a wkłady niepieniężne nie są uwzględniane.
Firma może śledzić co robią podwładni? Pracodawcy kontrolując pracowników przy użyciu monitoringu muszą pamiętać o ochronie dóbr osobistych oraz o przestrzeganiu prawa do prywatności.

Autor jest aplikantem radcowskim w kancelarii prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)