Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Odprawa pieniężna przy zwolnieniach grupowych

0
Podziel się:

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Odprawa pieniężna przy zwolnieniach grupowych
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. 2003 Nr 90 poz. 8444) - zwana dalej ustawą, znajduje zastosowanie w przypadkach zwolnień grupowych u pracodawców, zatrudniających co najmniej 20 pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, dokonywanych w okresie nieprzekraczającym 30 dni. Ważną przesłanką zakwalifikowania zwolnień dokonywanych przez pracodawcę do tzw. zwolnień grupowych, jest wskazanie liczby pracowników, które podlegają zwolnieniu.

Przedmiotowe progi zostały wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy. Jednakże zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy przepisy odnoszące się do przysługujących pracownikom odpraw pieniężnych mają zastosowanie również w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości zależnej od stażu pracy u danego pracodawcy. W związku z powyższym pracownikowi, który był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, temu który był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat - dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z kolei trzymiesięczne wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony przez danego pracodawcę ponad 8 lat.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Celem wskazanego przepisu jest ochrona interesów majątkowych pracodawcy, który przy zwolnieniach grupowych mógłby zostać narażony na wysokie koszty.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/162/197794.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/telepraca;-;co;powinien;zapewnic;pracodawca,182,0,1041590.html) *Telepraca. Co musi zapewnić pracodawca? * Pracodawca ma obowiązek zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej oraz niezbędnych szkoleń z obsługi sprzętu.

Ustawa nie przewiduje wyjątków od art. 8 ust. 4 ustawy, a zatem odprawy pieniężne wypłacane na jej podstawie nie mogą przekroczyć przytoczonej wyżej kwoty. Jeśli stosunek pracy został rozwiązany nie za wypowiedzeniem, a np. za porozumieniem stron, to mogłoby generować możliwość przyznania pracownikowi odprawy przekraczającej 15-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Na marginesie wskazać należy, że mimo faktu, iż art. 8 ustawy _ ogranicza wysokość odpraw przysługujących na podstawie ustawy, nie stoi on jednak na przeszkodzie wprowadzeniu w zakładzie pracy, w drodze zawartych porozumień zbiorowych bądź też w umowach o pracę, odpraw w wysokości przekraczającej wymienioną granicę _(Wyrok Sądu Najwyższego z 24 lipca 2009 roku, sygn. akt I PK 41/09). A zatem możliwe jest wypłacenie przez pracodawcę odpraw w wysokości przekraczającej 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, ale w takim przepadku podstawa wypłaty odprawy jest inna od ustawowej.

O przepisach dotyczących pracowników czytaj więcej w Money.pl
Nadgodziny - kiedy należą się pracownikowi Pracownik nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji o pracy w godzinach nadliczbowych.
Dyskryminacja podczas rekrutacji pracowników Pracodawca nie powinien ingerować w życie i plany osobiste rekrutowanego, o ile nie chce narazić się n prawną odpowiedzialność.
Ochrona pracownika tuż przed emeryturą Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, ale również jej warunków na niekorzyść pracownika, któremu do emerytury brakuje nie więcej niż 4 lata.

Autorka jest aplikantką adwokacką w kancelarii Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór - Adwokaci. Sp.p.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)