Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Obrady Senatu: Prawo energetyczne i kompensaty dla ofiar przestępstw

0
Podziel się:

Inny punkt obrad - nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - łagodzi przepisy dotyczące oznaczania towaru, wprowadzanego do obrotu na terenie Polski.

Obrady Senatu: Prawo energetyczne i kompensaty dla ofiar przestępstw
(senat.gov.pl)
bEIMOhtx

Uchwała ws. ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego - to pierwszy punkt dwudniowego posiedzenia Senatu, które rozpoczęło się dziś po godz. 11. W programie obrad jest też między innymi nowelizacja prawa energetycznego, mająca chronić polskie górnictwo przed nieuczciwą konkurencją.

W porządku obrad jest inicjatywa legislacyjna Senatu - nowelizacja ustawy o kompensatach dla ofiar przestępstw. Zakłada ona, że ofiara przestępstwa będzie mogła uzyskać kompensatę nie tylko wtedy, gdy sprawca zostanie skazany, co umożliwiają obecne przepisy, ale także wtedy, gdy będzie nieznany albo niepoczytalny.

Poza tym Senat zajmie się nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wprowadza ona większy nadzór nad tzw. krótką sprzedażą oraz zwiększenie ochrony inwestorów na rynku walutowym. W porządku jest nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym, wprowadzająca ułatwienia dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną m.in. uproszczenia związane z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów.

bEIMOhtz

Inny punkt obrad - nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - łagodzi przepisy dotyczące oznaczania towaru, wprowadzanego do obrotu na terenie Polski. Z kolei nowelizacja prawa energetycznego wprowadza m.in. koncesję na obrót węglem z zagranicy. Ma to chronić polski sektor węglowy przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją.

Podczas obrad zaplanowane jest także rozpatrzenie uchwały z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Dygata.

Senatorowie rozszerzyli w środę porządek obrad o wyrażenie zgody na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą, nowelizację kodeksu spółek handlowych, ustawę okołobudżetową, ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawę o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, ustawę o usługach płatniczych i ustawę o podatku akcyzowym.

Uchwalona niedawno przez Sejm ustawa okołobudżetowa wprowadza zamrożenie funduszu płac w budżetówce. Ustawa o SSE zakłada, że firma, której cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, będzie musiała zwrócić otrzymaną pomoc publiczną. Z kolei nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadza możliwość rejestracji spółki jawnej oraz spółki komandytowej za pośrednictwem internetu.

bEIMOhtF

Ustawa o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ma zapewnić ciągłość udzielania pomocy publicznej pracodawcom, zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych zakłada zmniejszenie stawek interchange oraz ochronę polskich firm rozliczających transakcje kartowe.

Senat nie rozszerzył porządku jednomyślnie. Przeciwko jego nadzwyczajnemu rozszerzeniu protestował senator Bogdan Pek (PiS). _ Wprowadzenie takiej liczby punktów poza regulaminem jest nie do przyjęcia _ - mówił. _ W takim trybie opozycja nie jest zdolna do przygotowania się do debat _ - dodał, zgłaszając sprzeciw wobec pięciu nowym punktom.

Marszałek Bogdan Borusewicz tłumaczył, że uzupełnienie porządku wynika z tego, że większość tych ustaw musi wejść w życie 1 stycznia 2015 roku. Senatorowie zdecydowali o odrzuceniu sprzeciwu senatora Pęka.

Senat nie zgodził się natomiast na propozycję senatora Jana Marii Jackowskiego (PiS), by rozszerzyć porządek obrad o uchwałę o ustanowieniu roku 2015 rokiem księdza Jana Twardowskiego, z okazji stulecia jego urodzin.

bEIMOhtG
Czytaj więcej w Money.pl
Nowość w Senacie. Obrady w języku... Chcemy upowszechnić prace senatorów - wyjaśnia Bogdan Borusewicz.
Dwa wyroki za jedną kradzież prądu. To możliwe Trybunał Konstytucyjny uznał, że zaskarżone przepisy Kodeksu karnego i Prawa energetycznego są zgodne z konstytucją, nawet jeśli funkcjonują w powiązaniu.
Fundacja chce zakarżyć ustawę. O co poszło? Przedmiot zaskarżenia to zapis ustawy Prawo energetyczne, mówiący, że właściciel mikroinstalacji ma prawo do jej odsprzedaży do sieci po cenie równej 80 proc. średniej rynkowej ceny energii elektrycznej.
bEIMOhua
wiadmomości
wiadomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)