Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
nieuczciwa konkurencja
27.01.2012 09:45

Nieprecyzyjny zakaz konkurencji może powodować nieważność umowy

W umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy najczęściej brakuje zakresu zakazu, co powoduje ich nieważność.

Podziel się
Dodaj komentarz
(endopack/iStockphoto)

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy między pracodawcą i pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, musi regulować okres obowiązywania zakazu, wysokość należnego pracownikowi odszkodowania oraz zakres tego zakazu. Tego ostatniego często brakuje w umowach o zakazie konkurencji, co powoduje ich nieważność.

W umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy często spotyka się sformułowania, że pracownik zobowiązuje się nie podejmować działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę. Równocześnie działalność konkurencyjną definiuje się jako działalność obejmującą przedmiot działalności pracodawcy. Takie zapisy umowy o zakazie konkurencji nie spełniają przewidzianego w art. 1012§ 1 w zw. z art. 1011§ 1 Kodeksu pracy wymogu określenia zakresu zakazu konkurencji.

W umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy należy skonkretyzować zakres zakazu. Możliwe są pewne odstępstwa od tej zasady, a dotyczą one osób wchodzących w skład organu osoby prawnej, mających dostęp do wszystkich informacji istotnych dla funkcjonowania jednostki organizacyjnej. Przy formułowaniu zakresu zakazu konkurencji nie bez znaczenia jest też charakter i zakres działania firmy, której dotyczy umowa.

_ Określenie zakresu przedmiotowego zakazu konkurencji w przypadku osoby pełniącej funkcję prezesa, wiceprezesa lub członka zarządu spółki kapitałowej prowadzącej duże przedsiębiorstwo o rozległym spectrum działalności z natury rzeczy będzie miało inny zakres, niż w przypadku pracownika średniego szczebla bądź pracownika wykonawczego, mających dostęp do ważnych dla pracodawcy informacji, jednak zwykle w ograniczonym zakresie, dającym się łatwo sprecyzować _(tak SN w wyroku z 3 grudnia 2008 r., I PK 97/08). Jednak zupełny brak określenia zakresu zakazu konkurencji, także w umowach z członkami organów spółek, powoduje nieważność umowy.

Zakres zakazu konkurencji powinien być odnoszony nie tylko do zajmowanego stanowiska, ale też do informacji jakie pracownik uzyskał w związku z zatrudnieniem. Co istotne zakaz konkurencji może się odnosić zarówno do przedmiotu faktycznie prowadzonej przez pracodawcę działalności, jak i tej planowanej (tak SN w wyroku z 24 października 2006r., II PK 39/06). W związku z tym, iż to od pracodawcy zależy, jakie informacje mają być objęte ochroną, a pracownik nie może pozostawać w niepewności co do tego, jaki jest zakres obowiązującego go zakazu konkurencji (tak SN w wyroku z 2 grudnia 2010r., II PK 134/10), należy bardzo rygorystycznie podchodzić do oceniania spełnienia przez umowę wymogu określenia zakresu tego zakazu.

Inne artykuły dotyczące konkurencji i jej zakazu znajdziesz w Money.pl
Odszkodowanie za zakaz konkurencji. Jak uniknąć? Strony mogą postanowić, iż ze zwolnieniem pracownika z zakazu konkurencji związane jest wygaśnięcia obowiązku pracodawcy do zapłaty odszkodowania.
Zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracę - jak wygasić? Pracownik może podjąć działalność konkurencyjną, jeśli ustaną przyczyny uzasadniające zakaz konkurencji albo gdy firma nie wypłaci odszkodowania.
Podkupienie pracowników - nieuczciwa konkurencja? Nieuczciwą konkurencją jest namawianie pracownika do rozwiązania umowy o pracę w celu zaszkodzenia firmie lub osiągnięcia korzyści przez inny podmiot.

Autorka jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Krakowie

Tagi: nieuczciwa konkurencja, zakaz, wiadomości, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz