Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych - rozwój dla firm?

0
Podziel się:

EZIG traktowane jest jako spółka prawa handlowego i w polskim prawie pomocniczo stosuje się przepisy jej dotyczące.

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych - rozwój dla firm?
(Yuri_Arcurs/iStockphoto)

Mimo, że możliwość utworzenia Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych funkcjonuje w polskim porządku prawnym już od kilku lat, nie każdy zna korzyści, jakie ze sobą niesie.

Celem Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych jest ułatwienie, bądź rozwijanie działalności gospodarczej swoich członków, czyli przedsiębiorców. Ma ono charakter pomocniczy dla działalności uczestników zgrupowania i nie może prowadzić do osiągania zysków przez samo zgrupowanie. Zyski powstałe w wyniku działalności zgrupowania uznawane są za zyski jego członków i są między nich rozdzielane stosownie do postanowień umowy. Z drugiej strony, członkowie zgrupowania ponoszą solidarną i nieograniczoną odpowiedzialność za powstałe zobowiązania.

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych traktowane jest jako spółka prawa handlowego. W polskim porządku prawnym pomocniczo stosuje się przepisy dotyczące spółki jawnej.

Zgrupowanie powstaje w drodze umowy i podlega obowiązkowej rejestracji w sądzie w państwie, gdzie ma swoją siedzibę. W Polsce będzie to sąd rejonowy, wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Na gruncie wspólnotowym, zgrupowanie ma osobowość prawną. Może nabywać prawa
i zaciągać zobowiązania, podpisywać umowy i wykonywać inne czynności prawne. Może wytaczać powództwa i być pozywane. Jednakże każde państwo członkowskie decyduje samodzielnie, czy zarejestrowane na jego terenie Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych będzie miało podmiotowość prawną, czy też nie. Polski ustawodawca przyznał zgrupowaniu ułomną osobowość prawną. Spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Z uwagi na swój wspólnotowy charakter, warunkiem jest, aby w skład zgrupowania wchodziły co najmniej dwie spółki, lub jednostki organizacyjne mające swój zarząd w dwóch państwach członkowskich UE, lub dwie osoby fizyczne wykonujące swoją główną działalność gospodarczą w dwóch krajach wspólnoty, ewentualnie spółki, bądź jednostki organizacyjne posiadające swój zarząd w jednym państwie członkowskim oraz osoby fizyczne prowadzące działalność w drugim państwie UE.

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych kreuje wiele możliwości współpracy między podmiotami mającymi swoje siedziby w różnych państwa członkowskich.
W konsekwencji przynależność do zgrupowania ułatwia nawiązywanie kontaktów, ekspansję na rynki zagraniczne, zwiększanie obrotów oraz rozszerzanie działalności. Elastyczna forma zgrupowania oraz nastawienie na wsparcie biznesu stanowi dodatkowy plus działalności w jej ramach.

Czytaj więcej w Money.pl
Spółka cicha daje anonimowość inwestycji Możliwość stworzenia spółki cichej wywodzi się z jednej z najważniejszych zasad prawa cywilnego, opisanej w art. 3531 Kodeksu cywilnego - zasady swobody umów.
Jak przekształcić działalność w spółkę akcyjną Plan przekształcenia działalności w spółkę akcyjną przedsiębiorcy musi złożyć w formie aktu notarialnego.
Śmierć wspólnika spółki. Co z udziałami? Umowa spółki musi zawierać określenie rodzaju rekompensaty dla spadkobierców, którzy nie mogą wstąpić w miejsce zmarłego wspólnika.

Autorka jest radca prawny w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

wiadomości
prawo gospodarcze
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)