Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
czas pracy
28.12.2011 09:30

Dlaczego dyrektor nie dostaje wynagrodzenia za nadgodziny

Dyrektor i jego zastępcy oraz np. główna księgowa nie muszą podpisywać się na liście obecności. Trzeba jednak rejestrować ich urlopy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Ron Chapple Studios<br>/Dreamstime.com)

Zgodnie z treścią art.128 § 2 pkt. 2 Kodeksu pracy, przez pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy rozumieć ludzi kierujących jednoosobowo firmą i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych.

Zaznaczyć wypada, iż czas pracy kadry kierowniczej do której zalicza się pracowników zarządzających zakładem pracy nie podlega takim ograniczeniom jak czas pracy pozostałych pracowników. Ustawodawca wprowadził bowiem liczne wyjątki dotyczące czasu pracy tej grupy pracowników. Polegają one, miedzy innymi na tym, że:

  • łączny tygodniowy czas pracy, liczony z godzinami nadliczbowymi, może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym;
  • okres nieprzerwanego odpoczynku dobowego może być krótszy niż 11 godzin, z zachowaniem prawa do równoważnego okresu odpoczynku w okresie rozliczeniowym;
  • okres nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku może być krótszy niż 35 godzin, z tym że odpoczynek ten nie może być krótszy niż 24 godziny;
  • za czas dyżuru, podczas którego nie była wykonywana praca nie przysługuje czas wolny od pracy ani rekompensata w postaci wynagrodzenia;
  • za pracę poza zaplanowanym czasem pracy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych (dopuszczalna jest jedynie rekompensata w postaci czasu wolnego).
  • nie prowadzi się ewidencji godzin pracy.

Należy pamiętać, że zawsze trzeba jednak ewidencjonować, nawet w przypadku zarządzającego zakładem pracy:

  • okresy urlopów wypoczynkowych;
  • okresy urlopów bezpłatnych;
  • niezdolność do pracy z powodu choroby oraz opieki nad chorym członkiem rodziny.

Z uwagi na powyższe, nie jest konieczne ewidencjonowanie czasu pracy dyrektora jego zastępcy, czy np. głównej księgowej i tym samym składanie przez nich podpisu na liście obecności. Należy jednak rejestrować urlopy oraz okresy niezdolności do pracy.

O przepisach dotyczących menadżerów czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/225/t191457.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/czlonek;zarzadu;spolki;rezygnuje;co;dalej,217,0,971481.html) Członek zarządu spółki rezygnuje. Co dalej? Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki akcyjnej nie rozwiązuje automatycznie stosunku pracy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/240/t138224.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;zlozyc;rezygnacje;z;funkcji;czlonka;zarzadu;spolki;z;o;o;,96,0,901472.html) Jak złożyć rezygnację z funkcji członka zarządu spółki z o. o. Składając oświadczenie o rezygnacji należy wyraźnie wskazać, że dotyczy ona funkcji członka zarządu, a nie jedynie danej funkcji w organie spółki - np. prezesa.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/20/t17940.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/znika;kontrowersyjny;przepis;o;karaniu;menadzerow,80,0,878160.html) Znika kontrowersyjny przepis o karaniu menadżerów Według nowelizacji Kodeksu spółek handlowych działanie na szkodę spółki nastąpi tylko wtedy, gdy faktycznie zaistniała wymierna ekonomicznie szkoda.
Tagi: czas pracy, kadra kierownicza, wiadomości, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, najważniejsze, czołówki
Źródło:
Kancelaria CSP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz