Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
budżet 2011
13.07.2012 14:21

Budżet za 2011 rok. Sprawozdanie z wykonania przyjęte

Dochody budżetu środków europejskich wyniosły 48 mld 590 mln 638 tys. zł, a wydatki - 60 mld 829 mln 662 tys. zł. Deficyt osiągnął 12 mld 239 mln 24 tys. zł.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się dzisiaj za przyjęciem przez Sejm sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. i udzieleniem rządowi absolutorium.

_ - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się także do dysponentów poszczególnych części budżetowych o podjęcie działań mających na celu usuniecie nieprawidłowości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz przedstawionych w opiniach komisji sejmowych _ - napisano w podjętej w piątek uchwale w sprawie przyjęcia sprawozdania z budżetu i udzielenia absolutorium.

Wiceminister finansów Hanna Majszczyk wyjaśniła, że komisje wskazały jedynie drobne nieprawidłowości dotyczące m.in. nieprawidłowości w klasyfikowaniu niektórych wydatków, np. nagród przekazywanych pracownikom, czy regulowaniu rachunków ze zbyt dużym wyprzedzeniem. NIK negatywnie oceniła zaś wykonanie w 2011 r. planu finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, ze względu na zrealizowanie w niewielkim stopniu zadań ustawowych.

Dziś komisja odrzuciła wnioski opozycji, by w uchwale znalazły się zapisy o negatywnej ocenie wykonania budżetu w częściach dotyczących m.in.: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, obsługi długu zagranicznego i krajowego, Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. przyjętym przez rząd pod koniec maja 2012 r., dochody państwa w ubiegłym roku wyniosły 277 mld 557 mln 221 tys. zł, wydatki sięgnęły 302 mld 681 mln 609 tys. zł. W związku z tym deficyt budżetu państwa wyniósł 25 mld 124 mln 388 tys. zł.

Dochody budżetu środków europejskich wyniosły 48 mld 590 mln 638 tys. zł, a wydatki - 60 mld 829 mln 662 tys. zł. Deficyt osiągnął 12 mld 239 mln 24 tys. zł.

Dochody budżetu państwa w 2011 r. były wyższe o 1,6 proc. od prognozowanych w ustawie budżetowej. Relacja dochodów budżetu państwa do PKB zwiększyła się do 18,2 proc., czyli o 0,5 pkt proc. w porównaniu z 2010 r. W 2011 r. dynamika nominalna dochodów budżetu państwa, zarówno ze źródeł podatkowych, jak i niepodatkowych, była wyższa niż dynamika nominalna PKB, co spowodowało wzrost relacji dochodów budżetu państwa do PKB.

Zdaniem rządu na zmianę tę złożyło się podwyższenie o 1 pkt proc. podatku VAT (przy równoczesnym jego zmniejszeniu z 7 do 5 proc. na podstawowe artykuły żywnościowe), wysokie wpływy z podatku CIT (realnie były one wyższe o 9,5 proc., a nominalnie o 14,2 proc. w stosunku do 2010 r.), wyższe o 31,7 proc. w stosunku do 2010 r. dochody niepodatkowe.

W 2011 r. dochody z podatku VAT były wyższe w porównaniu z 2010 r. o 12 proc. (120 mld 831 mln 951 tys. zł), z PIT - niższe o 0,3 proc. (38 mld 74 mln 916 tys. zł) w stosunku do prognozy budżetowej. Wpływy z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 57 mld 963 mln 709 tys. zł i stanowiły 98,7 proc. prognozy budżetowej.

Z kolei wydatki budżetu państwa były niższe od zaplanowanych o ok. 3,4 proc., a deficyt budżetu państwa był niższy o 37,5 proc. w stosunku do planowanych w ustawie ok. 40 mld zł.

Tempo wzrostu PKB w 2011 r. wyniosło 4,3 proc. i było wyższe niż prognozowane 3,5 proc. Natomiast średnioroczna inflacja w 2011 r. wyniosła 4,3 proc., wobec 2,3 proc. prognozowanych w ustawie.

Czytaj więcej w Money.pl
Rząd funduje nam podwyżkę podatków Co prawda nie można tego tak otwarcie nazwać, bo to likwidacja ulg, ale efekt jest ten sam: zwiększenie obciążeń fiskalnych dla obywateli.
Prezydent walczy z żywnością z laboratorium Projekt ten wdraża do polskiego prawa 30 dyrektyw unijnych i 7 decyzji i postanowień KE.
Tagi: budżet 2011, sejm, wiadmomości, wiadomości, gospodarka, prawo, wiadmości
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz