Notowania

prawo
01.09.2010 00:00

Wizy dla cudzoziemców

Dnia 2. września wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców. Rozporządzenie określa m.in.: ...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 2. września wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Rozporządzenie określa m.in.:

*1) *oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1), wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;

*2) *wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

*3) *wzory formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej lub przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej i wymogi dotyczące fotografii dołączanej do wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej;

*4) *sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;

*5) *wzór naklejki wizowej wizy krajowej

Tagi: prawo, ważne terminy
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz