Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo
22.05.2012 00:00

Specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Dnia 23 maja 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 23 maja 2012 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U.2012.486).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 118a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Rozporządzenie określa:

1) tryb powoływania i odwoływania członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, zwanej dalej „Komisją", i regionalnych komisji egzaminacyjnych do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, zwanych dalej „regionalnymi komisjami", oraz organizację pracy Komisji i regionalnych komisji;

2) minimum programowe dla I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

3) specjalności obowiązujące dla II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

4) tryb postępowania w sprawie nadawania stopni specjalizacji i wydawania dyplomów;

5) wzory dyplomów uzyskania I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

6) warunki uzyskiwania przez pracowników socjalnych stopni specjalizacji zawodowej;

7) wytyczne dotyczące prac dyplomowych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie II stopnia specjalizacji;

8) wymagania dotyczące kadry dydaktycznej szkoleń w zakresie I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny i konsultantów prac dyplomowych szkoleń w zakresie II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, zwanych dalej „konsultantami";

9) tryb kontrolowania pracy regionalnych komisji i podmiotów prowadzących szkolenia;

10) warunki, jakie powinny spełniać podmioty prowadzące szkolenia w zakresie specjalizacji zawodowej, zwane dalej „podmiotami prowadzącymi szkolenia", dla zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia;

11) tryb wnoszenia odpłatności za egzamin na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

12) organizację i sposób przeprowadzania egzaminu na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;

13) zasady wyboru jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą", i warunki jej współpracy z Komisją w zakresie organizacji egzaminów na II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Tagi: prawo, ważne terminy
Źródło:
e-prawnik.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz