Notowania

Przejdź na
prawo
20.12.2013 00:00

Reklamacja usługi pocztowej

Dnia 21 grudnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz.U.2013.1468).

Podziel się
Dodaj komentarz

Rozporządzenie wydane na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) określa:

*1) *szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, zwana dalej reklamacją;

*2) *sposób wnoszenia reklamacji;

*3) *terminy wnoszenia reklamacji;

*4) *szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego.

Tagi: prawo, ważne terminy
Źródło:
e-prawnik.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz