Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Publiczny transport zbiorowy

0
Podziel się

Dnia 1 marca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w...

bEhbmwcB

Dnia 1 marca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Ustawa określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie transgranicznej, w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej. Ustawa określa także zasady finansowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w transporcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Do najważniejszych zmian należy: wprowadzenie „organizatora publicznego transportu zbiorowego", wprowadzenie „operatora publicznego transportu zbiorowego" oraz wprowadzenie „planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego".

bEhbmwcD

Na mocy przepisów nowej ustawy zmienione zostaną także inne ustawy, m. in.:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.),
  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.),
  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.),
bEhbmwcJ
  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.),
  1. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
bEhbmwde
prawo
ważne terminy
KOMENTARZE
(0)