Notowania

prawo
08.02.2013 00:00

Podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dnia 9 lutego 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 9 lutego 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2013.119).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. ).

Rozporządzenie określa:

*1) *podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na poszczególne województwa, w ramach działania:

*a) *renty strukturalne,

*b) *modernizacja gospodarstw rolnych,

*c) *poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów,

*d) *poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, z wyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem nr 1698/2005,

*e) *tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

*f) *podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr 1698/2005, na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego i na pozostałe operacje w ramach tego działania,

*g) *odnowa i rozwój wsi;

*2) *tryb postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej, w przypadku gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w pkt 1, przekracza wysokość limitów środków określoną w rozporządzeniu.

Tagi: prawo, ważne terminy
Źródło:
e-prawnik.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz