Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Nowe wzory podatkowych formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Nowe wzory podatkowych formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Dnia 9 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2).

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765 oraz z 2012 r. poz. 1369).

e-prawnik.pl
Czytaj także
Polecane galerie