Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

0
Podziel się

Dnia 1. listopada 2010 r. wchodzi w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności...

bEhITdrF

Dnia 1. listopada 2010 r. wchodzi w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 r.

Konwencja ta ma na celu

  • określenie państwa, którego organy są właściwe do podejmowania środków zmierzających do ochrony osoby lub majątku dziecka;
    • określenie prawa właściwego, stosowanego przez te organy w wykonywaniu ich jurysdykcji;
    • określenie prawa właściwego dla odpowiedzialności rodzicielskiej;
    • zapewnienie uznania i wykonania środków ochrony we wszystkich Umawiających się Państwach;
    • nawiązanie współpracy pomiędzy organami Umawiających się Państw niezbędnej do zrealizowania celów Konwencji.
bEhITdrH

W związku z faktem, iż przedmiotowa Konwencja jest aktem prawa międzynarodowego a Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej i prawo tej ostatniej ma pierwszeństwo stosowania, Konwencja znajdzie zastosowanie tylko w takich przypadkach, które nie będą regulowane prawem wspólnotowym. W szczególności, w przypadku kolizji przepisów, pierwszeństwo stosowania będzie miało Rozporządzenie Rady nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

bEhITdsi
prawo
ważne terminy
KOMENTARZE
(0)