Notowania

Przejdź na
prawo
31.10.2010 00:00

Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

Dnia 1. listopada 2010 r. wchodzi w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 1. listopada 2010 r. wchodzi w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 r.

Konwencja ta ma na celu

* określenie państwa, którego organy są właściwe do podejmowania środków zmierzających do ochrony osoby lub majątku dziecka;
* określenie prawa właściwego, stosowanego przez te organy w wykonywaniu ich jurysdykcji;
* określenie prawa właściwego dla odpowiedzialności rodzicielskiej;
* zapewnienie uznania i wykonania środków ochrony we wszystkich Umawiających się Państwach;
* nawiązanie współpracy pomiędzy organami Umawiających się Państw niezbędnej do zrealizowania celów Konwencji.

W związku z faktem, iż przedmiotowa Konwencja jest aktem prawa międzynarodowego a Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej i prawo tej ostatniej ma pierwszeństwo stosowania, Konwencja znajdzie zastosowanie tylko w takich przypadkach, które nie będą regulowane prawem wspólnotowym. W szczególności, w przypadku kolizji przepisów, pierwszeństwo stosowania będzie miało Rozporządzenie Rady nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Tagi: prawo, ważne terminy
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz