Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Gospodarka odpadami i odpadami opakowaniowymi

0
Podziel się:

Dnia 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888).

* *Ustawa określa:

*1) *wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu,

*2) *zasady działania organizacji odzysku opakowań,

*3) *zasady postępowania z opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi,

*4) *zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej

- w celu zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i przetwarzania, w szczególności przez wytwarzanie czystych produktów i stosowanie czystych technologii.

Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie obowiązującego prawa. Zmiany zostaną wprowadzone m.in. w:

  • ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm. ),
  • ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm. ),
  • ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm. ),
  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. ),
  • ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm. ),
  • ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 229, poz. 1495),
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

Traci moc ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm. ).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem:

*1) *art. 66, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

*2) *art. 46-51, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

prawo
ważne terminy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)