Notowania

prawo
29.03.2011 00:00

Cukier

Dnia 30 marca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 30 marca 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. **w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru.

Rozporządzenie określa warunki zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru, w przypadku braku porozumienia branżowego, o którym mowa w części II ust. 11 załącznika III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.), inne niż wskazane w art. 31b ust. 2-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

Tagi: prawo, ważne terminy
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz