Notowania

Przejdź na
prawo
01.10.2012 00:00

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej

Dnia 2 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie czynności mających istotne znaczenie...

Podziel się
Dodaj komentarz

Dnia 2 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej (Dz.U.2012.1024).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 12d ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 264 i 908) i określa:

*1) *wykaz czynności mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej;

*2) *szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej Prezesem Agencji", uprawnień do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1;

*3) *tryb pracy komisji egzaminacyjnej i składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej oraz sposób i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów;

*4) *sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej;

*5) *wymagane zakresy szkoleń, w tym szkoleń praktycznych oraz formy organizowania szkoleń;

*6) *warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenie, oraz tryb uzyskiwania przez jednostki prowadzące szkolenia teoretyczne wpisu do rejestru prowadzonego przez Prezesa Agencji.

Tagi: prawo, ważne terminy
Źródło:
e-prawnik.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz