Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
939
07.12.2009 11:12

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Wspólnik może wystąpić ze spółki poprzez wypowiedzenie swojego udziału.

Podziel się
Dodaj komentarz

Kodeks cywilny nie przewiduje możliwości wyłączenia wspólnika ze spółki cywilnej, co jest możliwe przykładowo w spółce z o.o. oraz w spółce jawnej.

Członkostwo wspólnika w spółce cywilnej może ustać m.in. na skutek wystąpienia samego wspólnika ze spółki poprzez wypowiedzenie swojego udziału.

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej, co do zasady nie skutkuje rozwiązaniem samej spółki. Spółka trwa nadal wobec pozostałych wspólników. Problem pojawia się wówczas, gdy spółka składa się tylko z dwóch wspólników. Wystąpienie przez jednego z dwóch wspólników spółki cywilnej, będzie wówczas równoznaczne z rozwiązaniem spółki.

Wypowiedzenie udziału z zachowaniem terminów wypowiedzenia

Jeżeli spółka została zawarta na czas nie oznaczony, każdy ze wspólników może z niej wystąpić poprzez wypowiedzenie swojego udziału na trzy miesiące przed końcem roku obrachunkowego. Decyzja w przedmiocie wystąpienia nie musi być uzasadniana, ani nawet poparta skonkretyzowanymi powodami przez występującego wspólnika. Wypowiedzenie nie wymaga żadnej szczególnej formy o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Skuteczność oświadczenia o wypowiedzeniu udziału zależy od złożenia go wobec wszystkich pozostałych wspólników.

Umowa spółki lub uchwała wspólników może przewidywać inny termin wypowiedzenia niż wskazany w ustawie, niedopuszczalne jest jednak wyłączenie możliwości wystąpienia wspólnika ze spółki oraz zrzeczenie się przez wspólnika tego uprawnienia.

Wypowiedzenie udziału bez zachowania terminów wypowiedzenia

Wypowiedzenie przez wspólnika swojego udziału bez zachowania terminów wypowiedzenia jest możliwe tylko z _ ważnych powodów _, bez względu na to, czy spółka została zawarta na czas nie oznaczony, czy oznaczony.

Ustawodawca nie definiuje jednakże _ ważnych powodów _. Należy je więc interpretować biorąc pod uwagę konkretny przypadek. W ocenie _ ważnych powodów _ uwzględnić należy, także zasady współżycia społecznego. _ Ważnymi powodami _ wypowiedzenia mogą być przykładowo: naruszenie umowy spółki przez pozostałych wspólników na szkodę wspólnika wypowiadającego udział, kolizja pozostawania w spółce z obowiązkami publicznymi wspólnika wypowiadającego udział, brak wzajemnego zaufania pomiędzy wspólnikami, ciężka choroba bądź zmiana miejsca zamieszkania wspólnika wypowiadającego udział.

Rozliczenie

Wystąpienie ze spółki cywilnej przez wspólnika wiąże się z koniecznością rozliczenia. Jeżeli umowa spółki milczy w tym zakresie, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania. Nie podlega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Rozliczenie w pieniądzu dotyczy natomiast wartości wkładu oznaczonego w umowie spółki, wniesionego przez wspólnika występującego (w braku oznaczenia bierze się pod uwagę wartość wkładu w chwili jego wniesienia). Ponadto w pieniądzu wypłaca się wspólnikowi taką część wartości wspólnego majątku (pozostałą po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników), jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Autorka jest prawnikiem z Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Tagi: 939, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz