Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Wypowiedzenie umowy o pracę. Kto może cofnąć?

0
Podziel się:

Jeżeli pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, to jego skuteczne cofnięcie wymaga zgody tego pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę. Kto może cofnąć?

Skuteczność anulowania wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę uzależniona jest od wyrażenia na to zgody przez pracownika. W przypadku braku takiej zgody wypowiedzenie jest skuteczne i powoduje rozwiązanie umowy o pracę.

W praktyce zdarza się, iż pracodawca już po złożeniu pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, uświadamia sobie, że nie dochował w takiej sytuacji wszystkich wymogów nałożonych na niego przepisami prawa pracy i przykładowo nie skonsultował zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z zakładową organizacją związkową, do której należał zwalniany pracownik (art. 38 § 1 Kodeksu pracy). Niezachowanie trybu z art. 38 K.p. stanowi naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, a dokonane wypowiedzenie może zostać skutecznie zaskarżone przez pracownika do sądu pracy, nawet jeżeli przyczyny takiego wypowiedzenia są uzasadnione.

W takim przypadku pracodawca, chcąc naprawić swój błąd, bardzo często składa pracownikowi oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia umowy o pracę i jednocześnie wręcza mu kolejne wypowiedzenie już z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa pracy albo rozpoczyna na nowo procedurę rozwiązania stosunku pracy.

Tymczasem, jeżeli pracodawca złożył już pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, to jego skuteczne cofnięcie wymaga zgody tego pracownika i to nawet w sytuacji, jeżeli wcześniej pracownik odwołał się od tego pierwotnego wypowiedzenia do sądu pracy (tak: uchwała SN z 23 października 1986 r., III PZP 62/86). Przedmiotowa zgoda pracownika na cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę musi być bowiem ujawniona w taki sposób, aby zachowanie to nie budziło wątpliwości (porównaj: uzasadnienie wyrok SN z dnia 3 grudnia 2008 r., I PK 92/08).

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/166/241318.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kara;finansowa;od;pracodawcy;za;co;mozna;dostac,236,0,1127916.html) *Za to pracodawca może ukarać finansowo * Nałożone na pracownika kary pieniężne nie mogą w danym okresie obrachunkowym przekroczyć dziesiątej części wynagrodzenia do wypłaty.

Brak zgody pracownika na cofnięcie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę powoduje, iż w obrocie prawnym nadal będzie funkcjonować pierwotne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Od tego oświadczenia pracownik będzie mógł się odwołać do sądu pracy, żądając w szczególności orzeczenia przez sąd jego bezskuteczności, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu o przywróceniu pracownika do pracy. Jednakże pracownik, wiedząc, że pracodawca najprawdopodobniej będzie chciał ponownie rozwiązać z nim umowę o pracę (tym razem w sposób prawidłowy), może zażądać przed sądem pracy zasądzenia odszkodowania na jego rzecz i tym samym doprowadzi do rozwiązania stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia wskazanego w pierwotnym oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę.

W takim wypadku zasądzone odszkodowanie na rzecz pracownika pełnić będzie funkcję zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie prawa w procedurze dokonywania wypowiedzenia umowy o pracę, nawet jeśli przyczyny wskazane w zaskarżonym wypowiedzeniu mogłyby być uznane za uzasadnione. Zgodnie bowiem z treścią uzasadnienia uchwały SN z 7 lutego 1991 r. (III PZP 26/90) brak zgody pracownika na kontynuowanie wypowiedzianego mu stosunku pracy - w żadnym razie - nie może być rozumiany jako niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Pracodawca podejmując decyzję o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę musi liczyć się z rozwiązaniem umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia, jeżeli pracownik nie wyraził zgody na cofnięcie tego wypowiedzenia.

Czytaj więcej w Money.pl
Praca za granicą - zadbaj o prawidłową dokumentację Obowiązujące przepisy nie precyzują, ani nie wskazują, jakim dokumentem pracownik powinien potwierdzić zagraniczny staż pracy.
Więcej zwolnień grupowych? To mogą firmy Pracownikowi, zwolnionemu z pracy w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość zależy od stażu pracy.
Tego urlopu pracodawca może odmówić? Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, stanowiącą ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.

Autor jest radcą prawny, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)