Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Wypłata pensji pracownika. Kto może ją odebrać?

0
Podziel się:

Współmałżonek może pobierać wynagrodzenie w imieniu pracownika bez pisemnego pełnomocnictwa w razie przemijającej przeszkody np. hospitalizacji.

Wypłata pensji pracownika. Kto może ją odebrać?

Czy pracodawca może wypłacić należne pracownikowi wynagrodzenie innej osobie? Co do zasady nie, ale istnieją pewne wyjątki.

Zgodnie z dyspozycją art. 86 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca jest obowiązany wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. Zasadą jest, że wypłata wynagrodzenia następuje w formie pieniężnej, jednakże wyjątkowo, jeżeli przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub ewentualnie układ zbiorowy pracy możliwe jest częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna tj. tzw. deputatów.

Wynagrodzenie należy wypłacić bezpośrednio do rąk pracownika, odstępstwo od tej reguły jest jednak dopuszczalne, jeżeli wcześniej pracownik wyrazi na to zgodę na piśmie. Takie uregulowanie przepisów jest bardzo wygodne w dzisiejszych czasach, ponieważ większość z nas preferuje otrzymywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy. Podkreślenia wymaga, iż w ocenie Sądu Najwyższego wymaganie przez pracodawcę pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę zapłaty wynagrodzenia ma bezwzględnie obowiązujący charakter, a zatem wszelkie postanowienia regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę pracownika na takie rozwiązanie uznać należy za nieważne.

Istotnym jest, iż pracownik nie może zrzec się należnego mu wynagrodzenia za pracę. Zakaz ten ma charakter bezwzględny i obejmuje zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia za pracę w drodze wszelkich oświadczeń woli pracownika, w tym również w drodze ugody sądowej. Od zakazu zrzeczenia się wynagrodzenia należy jednak wyraźnie odróżnić upoważnienie do odbioru należnego wynagrodzenia udzielone przez pracownika osobie trzeciej np. na swojemu dziecku.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/78/251726.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zatrudnienie;pracownika;na;terytorium;dwoch;panstw,20,0,1194004.html) *Zatrudnienie w kilku krajach - co ze składkami? * Pracownik zatrudniony na terytorium danego państwa UE, w zakresie ubezpieczeń społecznych podlega ustawodawstwu tego państwa.

Ważnym z punktu widzenia pracownika jest również fakt, że na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) współmałżonek może pobierać wynagrodzenie w jego imieniu bez pisemnego pełnomocnictwa. Zgodnie bowiem z art. 29 K.r.o. w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, a w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy.

Powyższe oznacza zatem, że aby współmałżonek mógł skutecznie pobrać pobory pracownika, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  • małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu,
  • pracownik nie sprzeciwił się wypłacie wynagrodzenia współmałżonkowi,
  • istnieje przemijająca przeszkoda, w wyniku której pracownik nie może osobiście odebrać należnego wynagrodzenia, np. nagła hospitalizacja lub wypadek.

Należy jednak pamiętać, że jest to wyjątek od zasady osobistego poboru wynagrodzenia, a zatem jeżeli pracodawca wie, że jego pracownik nie prowadzi wspólnego gospodarstwa ze współmałżonkiem albo też nie mieszka razem z nim, wówczas nie powinien wypłacić wynagrodzenia małżonkowi pracownika, gdy ten zjawi się w tym celu w zakładzie pracy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/100/m249956.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dyskryminacja;i;mobbing;-;jak;z;dowodami,187,0,1210555.html) *Dyskryminacja w pracy. Jak dowodzić? * Aby dane zachowanie zostało uznane za mobbing, musi trwać określony czas. Przyjmuje się, że przesłanki uporczywości i nie wypełnia jednorazowe zdarzenie. Co zrobić jednak, gdy małżonek pracownik uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny związanych wychowaniem dzieci, zaspokajaniem potrzeb materialnych wspólnych i indywidualnych lub nie wywiązuje się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego? Wówczas stosownie do art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd na wniosek strony może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające pracownikowi w całości lub w części wpłacać do rąk współmałżonka.

Należy jednak pamiętać, że faktyczna separacja małżonków wyklucza wydanie wspomnianego nakazu. Zatem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do możliwości pobierania do rąk własnych pensji drugiego małżonka lub też złożenia do sądu ewentualnego wniosku o nakazanie wypłaty całości lub części wynagrodzenia współmałżonka warto wcześniej skonsultować się ze swoim adwokatem.

Czytaj więcej w Money.pl
Pracodawca może ci to potrącić z pensji Pracodawca może potrącić z pensji pracownika bez jego zgody m.in. sumy na zaspokojenie alimentów, gdy są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych.
To lepsze niż zwolnienia grupowe? Są zalety Istotą programów dobrowolnych odejść jest nakłonienie pracowników do zakończenia stosunku pracy. Zachętą jest odprawa wyższa niż przy zwolnieniach grupowych.
Dwa etaty w jednej firmie? Tak, jeśli... Nawiązanie większej liczby stosunków pracy z jednym pracodawcą jest dopuszczalny jedynie, gdy rodzaj wykonywanych prac będzie inny.

Karolina Służewska-Woźnicka jest adwokatem, a Barbara Klimczyk - aplikantką adwokacką w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)