Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie?

Wycinka drzewa na posesji. Jak zrobić to legalnie?

Często dochodzi do sytuacji, w której ktoś wycina drzewo z nieruchomości, której jest właścicielem po czym zostaje bardzo przykro zaskoczony wysokością kary, którą musi z tego powodu zapłacić Co do zasady, w Polsce wycinka drzew nie może być samowolna. Kwestie te szczegółowo reguluje Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. nr 151, poz. 120, dalej jako UoP).

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy usunięcie drzew z terenu nieruchomości musi zostać poprzedzone wydaniem zezwolenia przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta, które wydaje się na wniosek (art. 83 UoP). W przypadku, gdy nieruchomość, na której rosną drzewa przeznaczone pod wycinkę wpisana jest do rejestru zabytków, wówczas zezwolenie na wycinkę wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Właściciel nieruchomości, jej użytkownik wieczysty lub też jej posiadacz, za zgodą właściciela nieruchomości, w celu dokonania legalnej wcinki drzew powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Wniosek taki musi zawierać:

  • imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
  • tytuł prawny władania nieruchomością,
  • nazwę gatunku drzewa,
  • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Dla wnioskodawcy wypełnienie wniosku może okazać się szczególnie uciążliwe w sytuacji, gdy pozwolenie dotyczy mocno zadrzewionej nieruchomości wymaga to od wnioskodawcy wykonania szczegółowej inwentaryzacji wszystkich drzew, a następnie naniesienie ich na mapę. Należy pamiętać, że w sytuacji, gdy pień rozdwaja się poniżej 130 cm to wówczas każdy pień traktuje się, jak odrębne drzewo.

Czytaj więcej Korzystanie z cudzej nieruchomości. Jak się przed tym bronić Właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej, jeśli ktoś pozbawił go władztwa nad nieruchomością.

Zgodnie z art. 83 UoP wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę nie dotyczy między innymi drzew: w lasach, drzew owocowych za wyjątkiem drzew rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków, na plantacjach drzew, drzew, których wiek nie przekroczył 10 lat, usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych, usuwanych na podstawie decyzji organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem powodziowym, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także drzew stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych w związku z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew może być uzależnione od przesadzenia drzew w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

Zasadą jest, że posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za wycinkę. Opłaty te nalicza i pobiera organ, który wydaje pozwolenie. W przypadku, gdy w zezwoleniu na wycinkę organ określił obowiązek przesadzenia drzew w inne miejsce lub zastąpienia ich innymi drzewami odracza się wówczas na okres 3 lat od wydania zezwolenia termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie.

W takiej sytuacji, jeżeli po 3 latach od dnia przesadzenia lub nasadzenia, drzewa zachowały żywotność, albo nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości - należności tytułu ustalonej opłaty ulega umorzeniu przez organ. W przeciwnym razie posiadacz nieruchomości obowiązany jest zapłacić opłatę.

Wysokość opłat za usunięcie drzew zależy od gatunku drzewa oraz jego obwodu mierzonego na wysokości 130 cm. Szczegółowy wykaz opłat za 1 cm obwodu pnia drzewa konkretnego gatunku określony został w obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012. Opłat za wycinkę drzew nie pobiera się między innymi w przypadku usunięcia drzew, na których usunięcie nie jest wymagane pozwolenie, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, drzew, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych, które posadzono na nieruchomości wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane.

Czytaj więcej Odszkodowanie za instalacje przechodzące przez działkę Właściciel nieruchomości nie może żądać usunięcia urządzeń, które założono legalnie, ale nie przekreśla to prawa do ubiegania się o odszkodowanie.

Kara za dokonanie wycinki drzew bez pozwolenia jest wymierzana przez organ właściwy do wydania tego zezwolenia. Wysokość kary stanowi 3 krotność opłaty za wycinkę drzew. Kwoty kar mogą osiągać olbrzymie wręcz kwoty. Przykładowo kara za wycinkę jodły pospolitej o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm rzędu 55 cm wyniesie ponad 33 tys. zł. Z kolei opłata za pozwolenia na wycinkę takiego drzewa wyniesie przeszło 11 tys. zł.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie tyle same kary za wycinkę drzew są wysokie, ale również opłata za wycięcie drzew określona w pozwoleniu może być bardzo wysoka. Dlatego planując zakup nieruchomości w celu zrealizowania na niej konkretnej inwestycji należy kalkulując koszty inwestycji, skalkulować również koszty opłat za wycinkę drzew. Czasami z uwagi na szereg określonych w ustawie wyjątków, w których nie nalicza się opłaty, a także w związku z możliwością określenia obowiązku nasadzeń lub przesadzeń drzew skutkującego odroczeniem opłaty, warto przed nabyciem nieruchomości zwrócić się o pomoc do prawnika w celu ustalenia, czy w konkretnym wypadku opłata będzie naliczana, a jeżeli tak to w jakiej wysokości.

Czytaj więcej w Money.pl
Drzewa elektryzują atmosferę?
Tak, bo wraz z wodą gruntową pompują do atmosfery promieniotwórczy radon. Jego rozpadowi towarzyszy promieniowanie alfa, które jonizuje obecne w powietrzu cząsteczki.
Będą zmiany w podatkach? Minister się tłumaczy
Dlaczego chcecie doprowadzić do ruiny większość posiadaczy nieruchomości w Polsce?

Autorka jest adwokatem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

kara, zezwolenie, wycinka, drzewo
Kancelaria CSP
Czytaj także
Polecane galerie
drogimex
37.7.156.* 2015-04-26 21:37
W praktyce wycinka drzew pod budowę domu nie jest objęta kosztami związanymi z karą za wycinkę. Ceny te ustalane są np. dla wycinki pod cele gospodarcze, lecz nawet tutaj wiele gmin i urzędów miast zgadza się na odstąpienie od zapłaty, jeśli dotyczy to "przeciętnego" kowalskiego, który np. chce postawić mały sklep itp.
Więcej informacji na strone http://zbudujmydom.pl/index.php?page=wycinka-drzewa-na-dzialce-prywatnej
Pozdrawiam,
Tomek
Jagoda72
89.230.142.* 2014-12-15 23:16
Czy rzeczywiście drzewa rozwidlające się poniżej 130 należy przy inwentaryzacji traktować jako dwa odrębne drzewa? Nie wystarczy wpisać jedno drzewo o dwóch pniach. Przecież drzewo które rozwidla się na 1 m, to nadal tylko jedno drzewo.
Jest o tym mowa jeszcze gdzie indziej niż Art.85 ust.3
ddd1234
178.37.63.* 2014-08-25 10:04
Troche drogo, ale jesli chcesz wyciac drzewa na wlasnej posesji i jest to jakas istotna przyczyna nigdy gmina nie odmawia i cic to nie kosztuje, inaczej oszolomy wycieli by wszstko, drzewo terz ma prawo na tej ziemi aby rosnac, ludzie nie maja skrupułów, wiec kary powinny byc surowe. Jesli zrobisz to legalnie nie zaplacisz zadnej kary wiec w czym problem, to tak jak by zlodziej lub morderca skarżył sie ze kary sa za wysokie, jesli nie chce tej kary nie kradne i nie zabijam.
Zobacz więcej komentarzy (40)