Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
decyzje uokik
10.11.2011 09:40

Windykatorzy uważajcie. Szantaż emocjonalny nie popłaca

Decyzja UOKiK pozwoli ukrócić coraz śmielej postępujące firmy windykacyjne, które czasami stosują metody budzące spore wątpliwości natury etycznej.

Podziel się
Dodaj komentarz

W ostatnim czasie UOKiK nałożył na jeden z największych banków działających w Polsce - Eurobank karę ponad 1,2 mln złotych za *zastraszenie konsumentów, wobec których prowadzone były czynności windykacyjne. Działania te miały wymusić na konsumentach spłatę zadłużenia. Kara ta to swoiste ostrzeżenie dla innych instytucji stosujących podobne praktyki, by swoje należności egzekwować nie tylko w granicach prawa, ale również w granicach dobrych obyczajów i z poszanowaniem godności ludzkiej.*

W swoich praktykach zmierzających do wyegzekwowania od konsumentów należności bank posuwał się niejednokrotnie do swego rodzaju szantażu emocjonalnego, który przejawiał się m.in. w straszeniu konsumentów wizytą tzw. umundurowanej _ windykacji ulicznej _, która skutecznie przekonałaby dłużnika do oddania długu.

W decyzji z 5 sierpnia 2011 r., która stała się ostateczna, a bank zapłacił nałożoną na niego karę Urząd wskazał, że został naruszony art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, iż czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Czytaj w Money.pl

UOKiK wskazał również, że zgodnie z _ Zasadami dobrej praktyki bankowej _ banki, uznając, iż są instytucjami zaufania publicznego, w swojej działalności kierują się przepisami prawa, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w zasadach oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi, z uwzględnieniem zasad: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy. Zasady te przewidują, iż w stosunkach z klientami banki powinny postępować z uwzględnieniem szczególnego zaufania, jakim są darzone oraz wysokich wymagań co do rzetelności, traktując wszystkich swoich klientów z należytą starannością. Przy wykonywaniu czynności na rzecz klienta bank powinien działać zgodnie z zawartymi umowami, w granicach dobrze pojętego interesu własnego i z uwzględnieniem interesu klientów.

Jednocześnie Prezes UOKiK podkreśla, że bank może klienta informować telefonicznie o przeterminowanym zadłużeniu oraz konsekwencjach wystąpienia przez bank z wnioskiem o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności bądź wystąpienia z powództwem do sądu, w tym np. kosztach postępowania sądowego. Nie powinien jednakże w tych działaniach stosować mechanizmów, które naruszałyby interesy konsumentów.

Opisana powyżej decyzja stanowi duży krok w stronę ukrócenia coraz śmielej postępujących firm windykacyjnych. Wprawdzie firmy te działają w granicach przepisów i nie kojarzy się ich już z _ windykacją siłową _, jednakże nadal niektóre stosowane przez nie metody budziły spore wątpliwości na gruncie poszanowania godności ludzkiej oraz obrony praw konsumentów. Powyższa decyzja, co ważne, zaakceptowana przez Eurobank, jest krokiem w stronę nie tyle złagodzenia, co usystematyzowania działalności windykacyjnej.

Więcej o przepisach dotyczących wierzytelności czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/249/t137721.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/na;czym;polega;potracenie;bankowe,109,0,864877.html) Na czym polega potrącenie bankowe Bank może zażądać przedterminowej zapłaty w razie niewypłacalności dłużnika lub znacznego zmniejszenia się zabezpieczenia wierzytelności (np. utraty wartości obciążonej ruchomości).
[ ( http://static1.money.pl/i/h/126/t75902.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/jak;zrobic;wpis;do;krajowego;rejestru;dlugow,0,0,860160.html) Jak zrobić wpis do Krajowego Rejestru Długów Aby wierzyciel mógł ujawnić dane o dłużniku, który jest konsumentem, kwota długu musi wynosić co najmniej 200 zł i być wymagalna od minimum 60 dni.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/65/t135745.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/podpisanie;weksla;-;jakie;skutki;powoduje,189,0,789437.html) Podpisanie weksla - jakie skutki powoduje Osoba, która podpisała weksel jest zobowiązana do bezwarunkowej zapłaty kwoty oznaczonej na wekslu we wskazanym tam terminie i miejscu.

Autor jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Toruniu

Tagi: decyzje uokik, eurobank, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, windykacja należności
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz