Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Weksel in blanco - dobry sposób na zabezpieczenie spłaty długu?

0
Podziel się:

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość wydania przez sąd na podstawie weksla nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. To zapewnia szybkość i większą pewność zaspokojenia zobowiązania.

Weksel in blanco - dobry sposób na zabezpieczenie spłaty długu?
bESwTaaJ

Jedną z dopuszczalnych w Polsce metod płatności jest weksel. Ideą tego rodzaju papieru wartościowego jest zastępowanie regulowania należności w pieniądzu. Wystawienie go równa się dokonaniu zapłaty zobowiązania pieniężnego. Jednakże w praktyce weksel częściej jest używany nie jako sposób zapłaty, ale forma zabezpieczenia różnego rodzaju zobowiązań, w szczególności na zabezpieczenie wystawiany jest weksel in blanco - niezupełny.

Głównymi zaletami przesądzającymi o atrakcyjności weksla jako sposobu zabezpieczenia są jego abstrakcyjny charakter i stosunkowo szybki sposób realizacji.

Abstrakcyjny charakter polega na tym, że zobowiązanie wekslowe oderwane jest od przyczyny jego wystawienia. Powoduje to, że dłużnik wekslowy, praktycznie pozbawiony jest zarzutów materialno-prawnych (np. zarzutu niewłaściwego wykonania świadczenia wzajemnego), co czyni niezwykle trudnym uchylenie się od obowiązku zapłaty. Tym nie mniej należy pamiętać, że zgodnie z utrwaloną już w orzecznictwie i doktrynie wykładnią wystawienie weksla in blanco na zabezpieczenie wykonania określonego zobowiązania, wraz z deklaracją wekslową, powoduje utratę abstrakcyjnego charakteru zobowiązania wekslowego. Wówczas dłużnik wekslowy może podnosić zarzuty wypełnienia weksla niezgodnie z treścią deklaracji wekslowej, a więc odnoszące się do zobowiązania, na zabezpieczenie którego weksel był dany. Wobec tego istotnym jest aby przy udzielaniu tego rodzaju zabezpieczenia starannie przygotować deklarację wekslową, tak aby nie zniweczyć jego walorów.

bESwTaaL

Dalej wartym spostrzeżenia jest to, że Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość wydania przez sąd na podstawie weksla nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Powyższe zapewnia szybkość i większą pewność zaspokojenia wynikającego z tego weksla zobowiązania, ponieważ takie orzeczenie stanowi tytuł zabezpieczenia, co pozwala szybko zabezpieczyć zasądzoną należność na majątku dłużnika w prowadzonym przez komornika postępowaniu zabezpieczającym. Następuje to często zanim dłużnik w ogóle dowie się o wszczęciu przeciwko niemu postępowania o zapłatę. W konsekwencji, przyczynia się to do szybszego wyegzekwowania należności po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego.

Istotnym jest także to, że weksel podlega określonym rygorom formalnym zawartym w pierwszych artykułach ustawy prawo wekslowe. Jeżeli te warunki formalne nie zostaną spełnione, dany dokument nie jest wekslem. Co do zasady wymagana zawartość weksla wydaje się być oczywistą, jednakże w praktyce, wystawienie ważnego i skutecznego weksla nastręcza niekiedy trudności.

Warto chociażby zwrócić uwagę na podpis wystawcy pod wekslem, którego nakreślenie, dla osoby potrafiącej pisać, zdaje się być oczywistym. Jednakże ze względu na brak definicji legalnej słowa "podpis" kwalifikacja prawna tego elementu weksla może w praktyce budzić wątpliwości. Istnieją rozbieżne stanowiska orzecznictwa i doktryny co do tego, jakie elementy powinny się składać na podpis i jak powinien on być skonstruowany. Jednakże istnieje zgoda co do tego, iż podpis powinien służyć identyfikacji wystawcy, która winna być możliwa przy wykorzystaniu jedynie treści weksla. Niedopuszczalne jest odwoływanie się do jakichkolwiek innych okoliczności, nie wynikających wprost z weksla. Wpisuje się to w ogólną regułę, że w weksel jako papier wartościowy inkorporowane jest określone zobowiązanie, którego treść, a więc i strony, winna wynikać z samej treści weksla. Wykroczenie poza tą zasadę właściwie dyskwalifikuje dany dokument jako weksel.

Powyższe nie oznacza jednak, że ustalenie, iż określony dokument wekslem nie jest, powoduje wyłączenie odpowiedzialności dłużnika za zobowiązanie. W dalszym ciągu można wywodzić jego istnienie, również za pomocą takiego dokumentu, z tym zastrzeżeniem, że ze względu na utratę abstrakcyjnego charakteru, nie można tego zrobić w oderwaniu od causy zobowiązania, co oznacza prowadzenie postępowania dowodowego w normalnym trybie procesowym.

bESwTaaR
Czytaj więcej w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/52/m328756.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/przedawnienie-dlugu-ile-czasu-musi-minac-,50,0,1710642.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Długi? Zobacz, kiedy nie trzeba ich spłacać Niektóre roszczenia przedawniają się po roku, a inne nawet po 10 latach.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/37/m262437.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/windykacja-naleznosci-przez-firme-odzyskujaca,141,0,1650829.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Policz, zanim oddasz długi do windykacji Przed podpisaniem umowy warto porównać parę ofert i zobaczyć, czy tradycyjne dochodzenie roszczeń nie będzie tańsze.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/191/m328639.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/koszty-zabezpieczenia-opartego-na-nakazie,44,0,1699372.html#utm_source=money.pl&utm_medium=referral&utm_term=redakcja&utm_campaign=box-podobne) Dłużnik ukrywa majątek? Jest na to sposób Nakaz zapłaty ma znaczenie, gdy istnieje obawa, że dłużnik będzie dążył do ukrycia majątku, w czasie gdy postępowanie sądowe uniemożliwi skuteczną egzekucję.

Autor jest aplikantem adwokackim w Celichowscy Służewska-Woźnicka Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

bESwTabm
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)