Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Upadłość konsumencka nie polepszy sytuacji przedsiębiorców

0
Podziel się:

Dla konsumenta skorzystanie z dobrodziejstwa upadłości skutkować może negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

Upadłość konsumencka nie polepszy sytuacji przedsiębiorców
bEJVriOJ

*Przyjęty przez rząd projekt uwzględnia większość postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców w odniesieniu do poprzednich projektów przepisów o upadłości konsumenckiej. *

Nie należy jednak oczekiwać, że wejście w życie nowelizacji w istotny sposób polepszy sytuację przedsiębiorców, którzy nie są w stanie odzyskać należności od konsumentów - dłużników.

Po pierwsze, upadłość ogłosić będą mogli jedynie ci dłużnicy, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu na skutek okoliczności wyjątkowych i niezależnych od nich. Po drugie, upadły będzie mógł spłacać swoje zobowiązanie wierzycielowi nawet przez 5 lat od momentu ogłoszenia upadłości. Dopiero po tym czasie, na mocy orzeczenia sądu, nastąpić może umorzenie niezaspokojonych zobowiązań upadłego, co umożliwi przedsiębiorcy zaliczenie umorzonej części wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu.

bEJVriOL

ZOBACZ TAKŻE:

Istotne jest również, że poprawa sytuacji materialnej upadłego wynikająca ze zwiększenia się wynagrodzenia za pracę lub dochodów z wykonywanej działalności zarobkowej nie będzie uprawniała wierzyciela do wnioskowania o podwyższenie raty spłacanego przez upadłego zobowiązania. Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecyduje się odsprzedać wierzytelność rozpoznaną wcześniej jako przychód należny, zamiast występować z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenta, przedsiębiorca ten będzie uprawniony do zaliczenia poniesionej straty do kosztów uzyskania przychodów już w momencie sprzedaży tej wierzytelności.

Również dla konsumenta skorzystanie z _ dobrodziejstwa _ upadłości skutkować może negatywnymi konsekwencjami na gruncie prawa podatkowego. Istnieje ryzyko, że wartość umorzonych przez sąd zobowiązań stanowić będzie dla dłużnika przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z momentem umorzenia. W obecnym brzmieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, umorzone na skutek postępowania upadłościowego wierzytelności nie będą stanowiły przychodu jedynie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

bEJVriOR

Brak zmiany przepisów prawa podatkowego w tym zakresie może spowodować ponowne zadłużenie konsumenta, a kolejne postępowanie upadłościowe będzie mogło zostać przeprowadzone nie wcześniej niż po 10 latach zakończenia poprzedniego postępowania upadłościowego.

Autorka komentarza jest prawnikiem z zespołu prawa finansowego Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy.

bEJVriPm
KOMENTARZE
(0)