Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Umowy na czas określony. Jakie zmiany wprowadzają przepisy przejściowe?

0
Podziel się:

Jak należy jednak oceniać okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, które zostały zawarte przed 22 lutego.

Umowy na czas określony. Jakie zmiany wprowadzają przepisy przejściowe?

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, z którą wiąże się między innymi zmiana przepisów regulujących umowy na czas określony. Celem nowelizacji jest ukrócenie patologii zawierania umów o pracę czas na określony.

Pracodawcy bardzo często narzucali pracownikom umowy na czas określony wyłącznie z powodu istniejących (do tej pory) prawnych ułatwień w ich rozwiązywaniu. Od 22 lutego okresy wypowiedzenia umów na czas określony zostają ujednolicone z okresami wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony. Łączny okres trwania umów o pracę na czas określony zawartych przez tego samego pracodawcę i pracownika nie może być dłuższy niż 33 miesiące, przy czym umów nie może być więcej niż trzy.

Czwarta umowa na czas określony zawarta między tym samym pracodawcą i pracownikiem, niezależnie od łącznego okresu ich trwania, z mocy prawa jest umową o pracę zawartą na czas nieokreślony. Wyjątek od powyższych reguł obejmuje umowy zawarte w celu zastąpienia pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności, w celu wykonywania prac przez okres kadencji, w celu wykonania prac dorywczych i sezonowych oraz z powodów uzasadnionych szczególnymi potrzebami pracodawcy. W tym ostatnim przypadku pracodawca jest zobowiązany zawiadomić PIP. Powyższe zasady stosujemy do umów od dnia 22 lutego.

Jak należy jednak oceniać okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, które zostały zawarte przed tą datą? Odpowiednie wskazówki ustawodawca zawarł w przepisach przejściowych.

Umowy o pracę na czas określony, w których nie przewidziano możliwości wypowiedzenia, trwające w dniu 22 lutego nie mogą zostać wypowiedziane również na podstawie znowelizowanych przepisów. Należy jednak przyjąć, że po upływie 33 miesięcy licząc od dnia 22 lutego, przekształcą się z mocy prawa w umowy na czas nieokreślony, które mogą zostać wypowiedziane na zasadach ogólnych.

Jeżeli umowa o pracę na czas określony została wypowiedziana przed 22 lutego 2016 r. nowych przepisów nie stosuje się. To znaczy, że umowa rozwiązuje się w momencie upływu okresu wypowiedzenia uzgodnionego przez strony.

Jeżeli umowa o pracę na czas określony zawarta przed 22 lutego zostanie wypowiedziana po 22 lutego, do ustalenia właściwego okresu wypowiedzenia stosuje się nowe przepisy, z tym że okres trwania umowy oblicza się od dnia 22 lutego. W związku z tym umowy na czas określony wypowiedziane przez upływem 6 miesięcy licząc od 22 lutego, mogą zgodnie z prawem zostać rozwiązane z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umów na czas określony wypowiedzianych po upływie pół roku od 22 lutego nie może być krótszy niż miesiąc. Po upływie trzech lat trwania umowy na czas określony licząc od 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia wyniesie trzy miesiące.

Jak należy prawidłowo określić liczbę zawartych umów na czas określony na podstawie znowelizowanych przepisów?

Jeżeli umowa o pracę na czas określony trwająca w dniu 22 lutego została zawarta między tym samym pracodawcą i pracownikiem w okresie nie dłuższym niż miesiąc od rozwiązania poprzedniej umowy na czas określony, jest traktowana jako druga umowa na czas określony zawarta między tymi stronami. Jeżeli pracodawca i pracownik po dniu 22 lutego zawrą trzecią umowę o pracę na czas określony, przy czym miesięczny okres przerwy między drugą i trzecią umową rozpocznie bieg najpóźniej 22 lutego, umowa ta z mocy prawa stanie się umową na czas nieokreślony.

Autorka jest szefem departamentu korporacyjnego w Kancelarii Chałas i Wspólnicy

porady
porady prawne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)