Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Umowa o pracę z prezesem spółki kapitałowej. Jak z odprawą?

0
Podziel się:

Organ powołujący prezesa może w każdej chwili dokonać odwołania bez potrzeby uzasadniania i jest to podstawa rozwiązania z nim umowy.

Umowa o pracę z prezesem spółki kapitałowej. Jak z odprawą?

Stanowisko prezesa spółki kapitałowej jest powierzane na podstawie powołania przez właściwy organ spółki - radę nadzorcza lub zgromadzenie wspólników. Jednakże samo powołanie nie jest podstawą powstania stosunku pracy. Stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się z mocy prawa tylko w oparciu o przepisy konkretnych ustaw.

Tak jest np. w przypadku dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, Głównego Inspektora Pracy, skarbnika gminy, gdzie konkretny przepis stanowi, że powołanie jest nawiązaniem stosunku pracy, gdyż dla danego stanowiska ustawa konkretyzuje zakres obowiązków oraz zasady wynagradzania. Kodeks spółek handlowych nie narzuca obowiązku nawiązania stosunku pracy, a wykonywanie funkcji członka zarządu możliwe jest na podstawie umowy cywilnoprawnej lub bez żadnej umowy wyłącznie na podstawie powołania.

Jeżeli zatem w spółce powołano członków zarządu, którzy mają na jej rzecz wykonywać pracę odpłatnie, to należy poza powołaniem zawrzeć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną np. kontrakt menadżerski. Umowa cywilnoprawna winna określać zakres obowiązków oraz zasady wynagradzania i rozwiązania umowy. W przypadku umów o pracę poza postanowieniami zawartymi w umowie obowiązują regulacje Kodeksu pracy. Mając na uwadze, że podstawą zawarcia umowy o pracę z prezesem zarządu jest powołanie na stanowisko, umowa ta cechuje się mniejszą ochroną przed rozwiązaniem. Organ powołujący może w każdej chwili dokonać odwołania bez potrzeby jego uzasadniania i jest to podstawa rozwiązania umowy.

Dla powstania stosunku pracy prezesa zarządu poza aktem powołania niezbędne jest zawarcie umowy o pracę. Umowa o pracę może być zawarta na czas określony tj. pełnienia funkcji i wówczas odwołanie jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę. W przypadku braku określenia w umowie okresu jej obowiązywania lub zawarcia jej na czas nieokreślony, po odwołaniu należy ponadto wypowiedzieć umowę o pracę. Samo odwołanie stanowi podstawę wypowiedzenia, ale go nie zastępuje.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/118/255862.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/praca;na;rzecz;wlasnej;spolki;kiedy;jest;dozwolona,77,0,1289037.html) *Praca na rzecz własnej spółki. Niedozwolona? * Wspólnik może pobierać wynagrodzenie jedynie wówczas, gdy zakres czynności objęty umową o pracę nie mieści się w działalności spółki.

Rozwiązanie takiej umowy regulują przepisy art. 69 i 70 Kodeksu pracy, odsyłając do zasad rozwiązywania umów na czas nieokreślony. Zasady te dotyczą długości okresu wypowiedzenia, wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, wykorzystania urlopu itp. Mając na uwadze, że w przypadku prezesa lub innych członków zarządu, odwołanie z pełnionej funkcji właściwie powoduje brak możliwości wykonywania obowiązków służbowych, zatem najczęściej po przekazaniu wszystkich spraw bieżących i dokumentów związanych z zajmowanym stanowiskiem, wykorzystaniu należnego urlopu i dni wolnych, osoby te są zwalniane z obowiązku świadczenia pracy, oczywiście zachowując prawo do wynagrodzenia.

Przy umowach o pracę na czas określony - pełnienia funkcji rozwiązanie umowy następuje wraz z odwołaniem bez okresu wypowiedzenia. W takich umowach, aby zrekompensować utratę pracy i wynagrodzenia często zastrzega się odprawę należną w przypadku odwołania przed upływem okresu, na jaki opiewało powołanie.

Należy zatem pamiętać, że powołanie na stanowisko prezesa spółki kapitałowej samo w sobie nie stanowi nawiązania stosunku pracy, ani nie kształtuje prawa do jakiekolwiek wynagrodzenia, a tylko jest podstawą zawarcia stosownej umowy. Również odwołanie ze stanowiska nie zawsze jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy, a tylko podstawą do takiego rozwiązania.

Czytaj więcej w Money.pl
Biznes w Niemczech? To trzeba wiedzieć Można założyć, że jeśli dana forma prawna prowadzenia działalności sprawdziła się w Polsce, to sprawdzi się również w Niemczech.
Konsorcjum lepsze od spółki? Tak, gdy... W konsorcjum firmy zachowują odrębność prawną i, za wyjątkiem wykonywania zamówienia publicznego, odpowiadają tylko za własne zobowiązania.
Jak powołać pełnomocnika zarządu w spółce Członek zarządu może umocować pełnomocnika w potrzebnym zakresie w zależności od wymogów wynikających z pełnienia przez niego funkcji.

Autorka jest radcą prawnym w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)