Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Różnice kursowe nie zawsze stosuje się przy transakcjach walutowych

0
Podziel się:

Warunkiem powstania różnic kursowych jest, by zdarzenie gospodarcze np. zaciągnięcie pożyczki oraz jego realizacja np. spłata pożyczki, nastąpiło w walucie obcej, a kurs pierwotny różni się od kursu końcowego.

Różnice kursowe nie zawsze stosuje się przy transakcjach walutowych

Przeprowadzanie transakcji gospodarczych w walutach obcych wiąże się z koniecznością przeliczania ich na złote po różnych kursach walut. Zmiana kursu walut prowadzi do powstawania różnic kursowych, które jako dodatnie zwiększają przychody albo jako ujemne zwiększają koszty uzyskania przychodu.

Warunkiem powstania różnic kursowych jest, aby zdarzenie gospodarcze np. zaciągnięcie pożyczki oraz jego realizacja np. spłata pożyczki, nastąpiło w walucie obcej, a kurs pierwotny różni się od kursu końcowego. Co istotne wszystkie te warunki muszą zostać spełnione łącznie. W sytuacji gdy zobowiązanie jest zaciągane w złotych albo zobowiązanie jest regulowane w złotych nie dojdzie do powstania różnic kursowych.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

W konsekwencji nie dojdzie do powstania różnic kursowych w sytuacji, gdy zaciągnięcie zobowiązania nastąpiło w walucie obcej, a zapłata nastąpiła w złotych. Takie stanowisko potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 28 lipca 2015 r. (sygn. I SA/Rz 537/15).

Do powstania różnic kursowych nie powstanie również w sytuacji, gdy zobowiązanie było zaciągnięte w złotych, a zapłata nastąpiła w walucie obcej. Takie stanowisko potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 grudnia 2013 r. (sygn. II FSK 109/12).

W przypadku, gdy strony transakcji postanowią, że świadczenie pieniężne, które ma być spełnione, stanowić ma równowartość w złotych określonej kwoty w walucie obcej nie dochodzi do powstania różnic kursowych.

Autor jest doradcą podatkowym w Kancelarii Chałas i Wspólnicy

prawo podatkowe
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)