Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawa autorskie
12.06.2007 14:43

Rozliczanie należności z tytułu praw autorskich

Zasady opodatkowania są dla twórcy korzystne. Jednak stawka 50% kosztów nie obejmuje urlopu i zwolnienia.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przychodem z praw autorskich i praw pokrewnych, zaliczanych przez ustawę podatkową do praw majątkowych, będzie wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich (pokrewnych) na inną osobę oraz opłaty za korzystanie z utworu z tytułu umowy licencyjnej.

Zasady opodatkowania należności z praw autorskich (pokrewnych) są dla twórcy korzystne. Ustawa o podatku od dochodów osobistych PIT wskazuje, że koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub pokrewnych bądź rozporządzania tymi prawami (np. przeniesienie) wynoszą 50% uzyskanego przychodu.

Jeżeli obowiązki ze stosunku pracy obejmują działalność twórczą, wówczas wynagrodzenie za pracę stanowi jednocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Aby skorzystać z możliwości odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów należy w umowie o pracę określić jaka część tego wynagrodzenia ze stosunku pracy obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Pisma ministerstwa Finansów wprowadzają obowiązek prowadzenia ewidencji prac twórczych, co ułatwia wyodrębnienie wynagrodzeń objętych 50% stawką kosztów podatkowych od pozostałych wynagrodzeń. Ponadto stawka 50% może być stosowana wyłącznie w okresach faktycznego wykonywania pracy o charakterze twórczym. Dlatego za okres urlopów i zwolnień lekarskich z podwyższonych kosztów korzystać nie można.

_ Stawka 50% może być stosowana wyłącznie w okresach faktycznego wykonywania pracy o charakterze twórczym. Dlatego za okres urlopów i zwolnień lekarskich z podwyższonych kosztów korzystać nie można. _Kiedy dzieło jest utworem?

Kolejny problem łączący się ze stosowaniem z korzystnych zasad opodatkowania wynagrodzenia wiążą się z odpowiedzią na pytanie kiedy mamy do czynienia z utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Decydujące znaczenie ma tu faktyczny wkład twórczy danej osoby. Wykonane dzieło musi posiadać rzeczywisty wkład twórczy autora. Dzieło o niskim wkładzie twórczości autora nie jest dziełem twórczym i urząd skarbowy zakwestionuje skorzystanie z 50% stawki kosztów uzyskania przychodu.

Usługi twórców, w myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie praw autorskich, są wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT (poz. 163) jako opodatkowane stawką 7%. Z interpretacji wydawanych przez urzędy skarbowe wynika, że należałoby dokonać podziału na usługę wytworzenia programu (opodatkowana stawką 22%) i usługę przekazania praw autorskich (opodatkowaną na podstawie załącznika nr 3 stawką 7%). Przeniesienie praw autorskich jest również wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o VAT (poz. 11) wśród czynności zwolnionych z VAT. Zwolnienie dotyczy jednak usług związanych z kulturą.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Jeśli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu będą podlegały umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe. Natomiast nie podlegają opodatkowaniu umowy licencyjne, które jedynie zezwalają na korzystanie z utworu, bez przenoszenia praw majątkowych.

W odniesieniu do umów o dzieło zawierane z autorami, problem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wchodził w grę wtedy, gdy umowy te zawierają w swojej treści klauzulę przenoszącą prawa autorskie majątkowe. Jednakże rozstrzygnięcie zagadnienia nie jest proste, bowiem ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wśród czynności podlegających opodatkowaniu nie wymienia umowy o dzieło.

Tagi: prawa autorskie, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz