Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Roszczenia za naruszenie praw autorskich w internecie

0
Podziel się:

Twórca danego dzieła, np. zdjęcia może żądać m.in. usunięcia go ze strony www lub opatrzenia go informacją o autorze, a także zapłaty zadośćuczynienia.

Roszczenia za naruszenie praw autorskich w internecie

Naruszenie osobistych praw autorskich, szczególnie w internecie, staje się praktyką coraz powszechniejszą. Warto jednak wiedzieć, że twórców, którym te prawa przysługują, ustawodawca wyposażył w narzędzia mające przeciwdziałać nieuprawnionym ingerencjom w sferę ich intelektualnej własności.

Autorskie prawa osobiste do utworu są nierozerwalnie związane z jego twórcą. Nie są ograniczone czasowo, nie podlegają też zbyciu ani zrzeczeniu się, zaś jedynym podmiotem uprawnionym do decydowaniu o skorzystaniu z nich jest sam autor. Obejmują one bardzo istotne z punktu widzenia twórcy elementy jak między innymi: prawo do autorstwa utworu, oznaczania go imieniem i nazwiskiem (a także pseudonimem lub anonimowo) a także nienaruszalności jego treści i formy.

Niestety, obecnie coraz powszechniej dochodzi do naruszeń autorskich praw osobistych, co szczególnie wyraźnie widoczne jest w internecie. Polegają one najczęściej na pominięciu wskazania autora danego utworu, przypisanie autorstwa innej osobie lub nieautoryzowanej zmianie treści lub formy danego dzieła. Szczególnie często sytuacja taka zdarza się w przypadku fotografii, stanowiących istotne elementy bardzo wielu stron internetowych. Ich administratorzy często zamieszczają w swoich witrynach (świadomie lub nie) zdjęcia lub inne dzieła (artykuły, utwory muzyczne) bez wskazania osoby ich autora. Rzadziej zdarza się, iż jako twórca wskazana jest osoba nim nie będąca.

W jaki sposób może bronić się twórca, który stwierdzi, że jego osobiste prawa autorskie zostały naruszone? W pierwszej kolejności należy ustalić osobę, która dopuściła się naruszenia. Dopiero wówczas można dochodzić od niej roszczeń. W większości przypadków optymalnym rozwiązaniem będzie skierowanie stosownego wezwania adresowanego do sprawcy naruszenia. Częstokroć przyniesie ono spodziewany skutek, szczególnie jeśli uprawniony twórca skorzysta z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/171/125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/licencja;na;program;komputerowy;-;co;powinna;zawierac,41,0,1031465.html) *Licencja na program komputerowy - co powinna zawierać * Często informacje przetwarzane w programie to dane osobowe, podlegające odrębnemu reżimowi prawnemu.

Roszczenia, o których mowa powyżej obejmują żądanie zaniechania naruszeń oraz usunięcie jego skutków (np. poprzez usunięcie danego utworu ze strony internetowej lub opatrzenia go informacją o osobie autora, czy też zamieszczenie stosownego sprostowania), a także, w przypadku, gdyby naruszenie było zawinione (np. w przypadku zamieszczenia na stronie internetowej zdjęcia bez podania jego autora, w sytuacji, gdy był on znany administratorowi strony) zapłatę odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia.

Twórca może w tym wypadku żądać także (równolegle z żądaniem zadośćuczynienia lub zamiast niego) zobowiązania sprawcy do zapłacenia odpowiedniej sumy na wskazany przez siebie cel społeczny. Ważne jest przy tym, iż bez znaczenia pozostaje okoliczność czy zawinione naruszenie osobistych praw autorskich miało charakter umyślny czy nie.

Co niezwykle istotne, w ramach roszczenia o usunięcie skutków naruszenia, uprawnionemu z tytułu osobistych praw autorskich przysługuje prawo domagania się od sprawcy naruszenia złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. W wielu wypadkach perspektywa poinformowania szerokiej rzeszy odbiorców o dokonanym naruszeniu praw autorskich oraz związane z tym negatywne konsekwencje dla wizerunku danego przedsiębiorcy oraz samej witryny internetowej (nie wspominając o kosztach zamieszczenia ogłoszenia) mogą być dla sprawcy bardziej dotkliwe niż konieczność zapłaty zadośćuczynienia na rzecz autora. Niewątpliwie może to sprzyjać zwiększeniu chęci polubownego załatwienia sprawy i zrekompensowania twórcy szkód wywołanych naruszeniem jego praw.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/42/112426.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/niektore;zapisy;acta;naruszaja;domniemanie;niewinnosci,22,0,1014038.html) *ACTA narusza domniemanie niewinności * W ACTA widać nierówność wobec prawa i faworyzowanie rzekomo pokrzywdzonego, który nie dowiódł, że naruszenie prawa faktycznie nastąpiło.

Warto przytoczyć również pogląd Sądu Najwyższego, który za dopuszczalne uznał, w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych, wystąpienie przez twórcę o zniszczenie egzemplarzy utworu, które wyprodukowane zostały z naruszeniem tych praw, uznając, iż żądanie to mieści się w ramach roszczenia o usunięcie skutków naruszenia. Orzeczenie to nie rodzi wprawdzie poważniejszych skutków praktycznych dla osób, które naruszają osobiste prawa autorskie jedynie poprzez zamieszczenie w internecie utworów bez wskazania na ich twórcę, może jednakże mieć znaczenie np. dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie sklepu internetowego sprzedającego przedmioty, które same w sobie mogą stanowić utwór (np. obrazy, medale itp.) lub na których dany utwór się znajduje (np. kubki z nadrukowanym rysunkiem).

Przed zamieszczeniem na stronie internetowej kolejnego zdjęcia lub tekstu warto zatem ustalić kto jest jego autorem i co najmniej wskazać nazwisko twórcy. Oczywiście optymalną sytuacją jest uzyskanie zgody osoby uprawnionej na udostępnienie dzieła za pośrednictwem internetu, co zabezpieczy również przed zarzutem naruszenia majątkowych praw autorskich. Zaniechanie tej czynności może okazać się bowiem kosztowne zarówno finansowo, jak i z uwagi na możliwość poniesienia trudnych do odbudowania szkód w wizerunku.

O prawach autorskich czytaj więcej w Money.pl
Co jest użytkiem prywatnym utworu Przepisy pozwalają na wykorzystanie utworu do użytku prywatnego.
ACTA: Jakie zagrożenia niesie dla Polski? Wiele wskazuje na to, że pogląd jakoby umowa ACTA stanowiła podstawę do cenzurowania internetu jest błędny.
Prawa autorskie - jak przy programach komputerowych? Jeśli programista stworzył program, który nie był objęty jego obowiązkami jako pracownika, wtedy on będzie miał autorskie prawa majątkowe.

Autor jest adwokatem w Kancelarii Celichowski Szyndler i Partnerzy

porady
porady prawne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)