Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
901
18.01.2010 10:41

Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco

Najczęściej brakującym elementem weksla in blanco jest suma wekslowa.

Podziel się
Dodaj komentarz

*W obrocie wekslowym znaczącą rolę pełnią weksle in blanco, tzn. weksle celowo niezupełne w chwili ich wystawienia. Najczęściej brakującym elementem weksla in blanco jest suma wekslowa. *

Wysokość sumy wekslowej oraz warunki wypełnienia weksla określone są w odrębnej umowie zwanej deklaracją lub porozumieniem wekslowym. Z chwilą uzupełnienia weksla in blanco staje się on wekslem zwykłym.

W razie dochodzenia roszczeń z weksla in blanco rozważyć należy kwestię przedawnienia roszczeń. Kwestię przedawnienia roszczeń wekslowych reguluje art. 70 ustawy Prawo wekslowe, który stanowi: _ Roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności wekslu. _

_ Roszczenia posiadacza wekslu przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zaś zastrzeżenia _ bez kosztów _ - licząc od dnia płatności. _

_ Roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia, w którym indosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty do odpowiedzialności sądowej _.

[

Czym jest weksel in blanco? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/czym;jest;weksel;in;blanco,251,0,218363.html )
W pierwszej kolejności rozważmy kwestię przedawnienia roszczeń wobec akceptanta w dwóch sytuacjach - 1. weksel in blanco zawiera określenie dnia płatności; 2. weksel in blanco nie zawiera określenia dnia płatności, natomiast porozumienie wekslowe określa sposób jego uzupełnienia.

W pierwszym przypadku roszczenie ulegnie przedawnieniu z upływem 3 lat od określonego na wekslu terminu zapłaty, w drugim, zgodnie z ustalonym jeszcze w latach 30. XX w. orzecznictwem, z upływem 3 lat od dnia płatności uzupełnionego przez wierzyciela wekslowego. Przed wypełnieniem dnia płatności na wekslu in blanco bieg przedawnienia nie rozpoczyna się.

Natomiast w odniesieniu do zobowiązanych zwrotnie (tj. przeciwko wystawcy weksla trasowanego, indosantom i ich poręczycielom, akceptantom przez wyręczenie) bieg przedawnienia roszczeń liczy się w taki sam sposób jak w odniesieniu do weksli zupełnych, tj. roszczenie ostatniego posiadacza weksla przeciwko wystawcy i poprzednim indosantom przedawnia się z upływem roku od dnia protestu, lub w przypadku zwolnienia od protestu - z upływem roku od dnia płatności, natomiast roszczenia indosanta, poręczyciela lub wyręczyciela przeciwko wystawcy weksla trasowanego i poprzednim indosantom i ich poręczycielom oraz tym, którzy za nich przez wyręczenie weksel przyjęli oraz roszczenia indosantów między sobą oraz przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym wierzyciel weksel wykupił albo został pociągnięty z weksla do odpowiedzialności sądowej.

Tagi: 901, wiadomości, porady, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo handlowe
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz