Notowania

urlop wychowawczy
05.08.2011 09:13

Powrót do pracy po macierzyńskim. Kiedy szef nie może zwolnić?

Korzystanie z urlopu wychowawczego chroni mamy przed zwolnieniem. Nie każda jednak kobieta, która wraca do pracy po macierzyńskim, może stracić pracę.

Podziel się
Dodaj komentarz

Korzystanie z urlopu wychowawczego chroni pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę. Nie każda jednak kobieta, która wraca do pracy po macierzyńskim, może stracić pracę. Ochronę taką daje skrócony wymiar etatu już od momentu złożenia stosownego wniosku.

Każdy z rodziców po zakończeniu urlopu macierzyńskiego może skorzystać z urlopu wychowawczego – wystarczy, że w tym celu złoży odpowiedni wniosek. Zdarza się, że z rożnych przyczyn rodzic chciałby jednak z takiego urlopu zrezygnować – prawo pozwala mu to zrobić w dowolnym momencie. Może zrezygnować z całości lub części urlopu wychowawczego, o ile pracodawca wyrazi na to zgodę. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o swoim powrocie, informując go najpóźniej 30 dni przed terminem planowanego powrotu do pracy. Pracownik może również wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego, nie później jednak niż na siedem dni przed jego rozpoczęciem. By oświadczenie wywarło skutek, pracownik powinien je złożyć w formie pisemnej.

Ochrona podczas wychowawczego

Stosunek pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego podlega szczególnej ochronie. Rozciąga się on na okres od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej jednak niż dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia urlopu do dnia zakończenia tego urlopu. W tym czasie pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę. Powrót pracownika do pracy ze skróconego urlopu wychowawczego bądź rezygnacja z niego powoduje ustanie ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/0/t46336.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/adopcja;a;urlop;macierzynski;i;wypczynkowy,82,0,653650.html) Adopcja a urlop macierzyński i wypczynkowy
Często zdarza się, że na zastępstwo za przebywającego na urlopie wychowawczym pracownika pracodawca zatrudnił już kogoś innego i powrót pracownika na wcześniej zajmowane stanowisko nie jest taki prosty. Dlatego ustawodawca dał trzydziestodniowy termin zapowiedzi powrotu. Pracodawca zobligowany jest bowiem przygotować miejsce pracy powracającemu z urlopu pracownikowi. Po upływie 30 dni pracodawca nie może nie dopuścić pracownika powracającego z urlopu do pracy.

Po powrocie pracownika z urlopu wychowawczego pracodawca jest zobligowany dopuścić go do pracy na dotychczas zajmowanym przez niego stanowisku. Jeśli po upływie części urlopu wychowawczego pracownika w zakładzie pracy zaszły takie zmiany, że nie jest możliwe dopuszczenie pracownika do poprzednio zajmowanego stanowiska, pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na stanowisku równorzędnym lub innym odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, z wynagrodzeniem nie niższym niż to, jakie otrzymywał przed rozpoczęciem urlopu.

Zmniejszenie etatu i prawa pracownika

Powrót z urlopu wychowawczego lub jego rezygnacja uchyla ochronę przed definitywnym rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem rodzice. Swoiste wyjście z tej niezbyt komfortowej sytuacji to złożenie wniosku o obniżenie wymiaru etatu.

Pracownik już od momentu złożenia wniosku podlega ochronie przed zwolnieniem, a zarazem pracuje, uzyskuje dochód i ma stały kontakt z pracą. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi zmniejszenia etatu, zaś pracownik może wnioskować o zmniejszenie etatu maksymalnie do jego połowy.

Tak jak rezygnacja z urlopu wychowawczego lub jego z części, bądź też wycofanie wniosku o obniżenie wymiaru etatu nie chroni pracownika rodzica przed rozwiązaniem z nim stosunku pracy, podobnie nie podlega ochronie przed zwolnieniem pracownik w sytuacji ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji oraz w przypadku przewinienia pracownika, które uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Również sytuacja zwolnień grupowych uprawnia pracodawcę do zmniejszenia ochrony wobec pracownika.

Małgorzata Leśniak jest radcą prawnym, specjalistą prawa pracy, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/0/t46336.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wazne-terminy/artykul/dluzszy;urlop;macierzynski,238,0,519918.html) Dłuższy urlop macierzyński 20 tygodni urlopu macierzyńskiego zapewnia nowelizacja kodeksu pracy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/63/t20031.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/urlop;macierzynski;i;wychowawczy,83,0,445011.html) Urlop macierzyński i wychowawczy Czy pracownicy, która podczas swojego urlopu wychowawczego urodzi drugie dziecko, przysługuje zasiłek macierzyński?
Tagi: urlop wychowawczy, porady, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz