Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Pies w hotelu - cywilna odpowiedzialność za szkody

0
Podziel się:

Bierzesz ze sobą zwierzaka na wakacje? Przeczytaj i zobacz, jakie sankcje grożą ci za szkody przez niego wyrządzone.

Pies w hotelu - cywilna odpowiedzialność za szkody

W okresie wakacji coraz częściej spotykamy się z ofertami hoteli, które zapraszają do siebie turystów chcących spędzić wakacje wraz ze swymi czworonożnymi przyjaciółmi. Nie każdy jednak jest świadom konsekwencji powstania szkody wyrządzonej przez takiego pupila.

Właściciel hotelu, który ponosi szkodę na skutek zachowania zwierzęcia należącego do jednego z gości hotelowych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego może żądać jej naprawienia. Należy jednak odróżnić dwie sytuacje:

  1. po pierwsze, gdy zwierzę jest tylko "narzędziem w ręku człowieka" - w takich okolicznościach odpowiedzialność za poniesioną szkodę ponosi osoba, i to tak, jakby wyrządziła ją czynem własnym. To znaczy, iż w sytuacji, w której gość hotelowy przebywający na terenie hotelu wraz ze zwierzęciem swoim zachowaniem wpływa na zwierzę, które w następstwie takiego zachowania wyrządza szkodę (np. poprzez odpowiednią komendę), ponosi odpowiedzialność w taki sposób, jakby sam, poprzez swoje zachowanie, wyrządził tę szkodę;
  1. po drugie, gdy zwierzę wyrządza szkodę "z własnego popędu" i przez swoje, niekierowane "ręką człowieka" zachowanie - w takich okolicznościach za szkodę odpowiada ten, kto zwierzę "chowa" albo kto się nim posługuje, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło.

Płaci właściciel hotelu lub właściciel psa

W obydwu przypadkach właściciel hotelu może domagać się od posiadacza zwierzęcia naprawienia szkody wyrządzonej w hotelu. Uprawnienie takie daje mu sam kodeks cywilny i nie jest do tego potrzebna żadna umowa.

Oprócz szkody wyrządzonej w hotelu może zaistnieć także sytuacja, w której pokrzywdzonym przez naszego pupila będzie inny wczasowicz wypoczywający w tym samym hotelu. W takich sytuacjach nie zawsze będzie odpowiadał właściciel hotelu.

Mowa tu o sytuacji, gdy szkoda, wyrządzona przez zwierzę jednego z gości hotelowych, polega na uszkodzeniu lub utracie "rzeczy wniesionych" do hotelu przez innego z gości hotelowych. Przez "rzeczy wniesione" należy rozumieć wszelkie rzeczy, które w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu znajdują się w tym hotelu albo poza nim, a które zostały powierzone właścicielowi hotelu lub osobie u niego zatrudnionej lub umieszczone w miejscu przez nich wskazanym.

W takiej sytuacji obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez zwierzę innego z gości będzie ciążył na właścicielu hotelu. Posiadacz zwierzęcia nie może jednak czuć się "bezkarnym", gdyż po naprawianiu szkody przez właściciela hotelu będzie mu przysługiwało tzw. roszczenie regresowe wobec niego. Hotelarz ma bowiem prawo do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów w związku z naprawą szkody wyrządzonej przez zwierzę.

Pogryziony może też żądać odszkodowania od właściciela hotelu

Nieco inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy nasz zwierzak swoim zachowaniem spowoduje uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia innego z gości hotelowych. W takim wypadku pokrzywdzony może wystąpić z także z odpowiednim roszczeniem o zapłatę odszkodowania do właściciela hotelu.

Należy jednak pamiętać, iż często właściciele hoteli wyłączają swoją odpowiedzialność poprzez odpowiednie klauzule umowne zawarte w umowie o świadczenie usług hotelowych, na wypadek np. sytuacji gdy pies jednego z gości hotelowych pogryzie innego gościa. Wówczas odpowiedzialnym będzie tylko i wyłącznie posiadacz zwierzęcia

Mając powyższe na uwadze, nie należy zapominać o odpowiedzialność karnej i porządkowej związanej z zachowaniem naszych pupili.

Mateusz Mrzygłód

Autor jest aplikantem radcowskim w kancelarii BSO - Prawo & Podatki - Bramorski, Szermach, Okorowska we Wrocławiu. www.bramorski.pl

prawo
wiadmości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)