Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Odliczanie VAT za paliwa. Od 1 lipca wchodzą zmiany

0
Podziel się:

Zmiana dotyczy samochodów osobowych oraz innych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, używanych do celów "mieszanych", czyli do działalności gospodarczej i celów prywatnych.

Odliczanie VAT za paliwa. Od 1 lipca wchodzą zmiany
bFggQabp

Od 1 lipca 2015 r. zmianie ulegają zasady odliczania VAT od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Zmiana wynika z utraty mocy obowiązującego art. 12 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312).

Zmiana dotyczy wykorzystywanych przez podatnika do celów "mieszanych", czyli do działalności gospodarczej i do celów prywatnych, samochodów osobowych oraz innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  • a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg
  • b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg
  • c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg
bFggQabr

Od 1 lipca 2015 r. z tytułu nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu wymienionych wyżej pojazdów wykorzystywanych do celów "mieszanych" podatnikom przysługiwało będzie prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury.

Wysokość podatku VAT, w stosunku do którego przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynika z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:

  • nabycia,
  • importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych,
  • używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • związane z tą umową oraz nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów
bFggQabx

Na powstanie prawa do odliczenia nie będzie miał wpływu moment wystawienia faktury.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Otrzymanie faktury ma zatem znaczenie dla momentu zrealizowania prawa do odliczenia.

Tytułem przykładu, jeżeli podatnik dokonał zakupu paliwa 30 czerwca 2015 r., a faktura została wystawiona np. 1 lipca 2015 r., to w takiej sytuacji podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r. W konsekwencji prawo do odliczenia VAT przez nabywcę należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r.

Na koniec należy zauważyć, iż nie zmieni się zakres prawa do odliczenia w odniesieniu do samochodów osobowych wykorzystywanych wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

bFggQaby

W przypadku gdy samochodowe osobowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika podatnikowi przysługuje prawo do 100 proc. odliczenia VAT od nabycia paliwa przeznaczonego do ich napędu.

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W przypadku niezłożenia w terminie przedmiotowej informacji, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

bFggQabz
Czytaj więcej w Money.pl
Nowe przepisy sprawią kłopot usługodawcom Nowe regulacje wprowadzają dla usługodawców zmiany o rewolucyjnym charakterze. W celu prawidłowego opodatkowania świadczonych usług kluczowe jest prawidłowe określenie rezydencji podatkowej odbiorcy.
Odwrócony podatek VAT to fikcja Ekspert od prawa podatkowego i były wiceminister finansów prof. Witold Modzelewski określił jako "katastrofę" unijne regulacje.
Agresywna optymalizacja podatkowa amoralna - Przedsiębiorcy płacą podatki. Pytanie brzmi: czy płacą je w odpowiedniej wysokości? - zastanawia się wiceminister finansów Jarosław Neneman.
bFggQabS
KOMENTARZE
(0)