Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
euro 2012 w polsce
13.06.2012 08:56

Oderwał się kawałek stadionu. Kto odpowiada za szkody?

Za wynikłe z wypadku roszczenia odszkodowawcze wobec poszkodowanego wskutek oderwania się części zabudowy stadionu odpowiada jego właściciel.

Podziel się
Dodaj komentarz

Wobec kibica poszkodowanego w przypadku oderwania się części zabudowy stadionu odpowiadać będzie jego właściciel. W przypadku Stadionu Narodowego jest nim Skarb Państwa.

Na miesiąc przed Euro 2012 nad jednym z wejść na Stadion Narodowy zerwał się sufit. Z komunikatu zamieszczonego na stronie Narodowego Centrum Sportu wynikało, że usterkę przy wejściu na sektory D14-15 wykryto już 6 maja. Stwierdzono naderwanie części konstrukcji podwieszonego sufitu, który stanowi jeden z elementów wykończeniowych wejścia.

W komunikacie dotyczącym zdarzenia przeczytać można było, że _ najbardziej prawdopodobną przyczyną usterki był wadliwie przeprowadzony montaż elementów podtrzymujących po pracach instalacyjnych prowadzonych w tym wejściu _. Wykonawca naprawił już usterkę na własny koszt, przy okazji zaś sprawdzone zostały sufity przy pozostałych wejściach na stadion, których jest łącznie aż 17.

Co prawda nikt nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia, niemniej biorąc pod uwagę pojawiające się co jakiś czas usterki nowo wybudowanych stadionów, wydaje się, że warto rozważyć potencjalną odpowiedzialność w przypadku oderwania się np. części zabudowy stadionu i spowodowania w ten sposób szkody na kibicu, który pechowo znalazłby się akurat w strefie rażenia.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/27/m219675.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/oddelegowanie;pracownika;na;czas;euro;2012,98,0,1102946.html) *Euro utrudnia dojazd do pracy? Jest rada * Pracodawca może na czas do trzech miesięcy w roku kalendarzowym powierzyć pracownikowi inne zadania, niż w umowie o pracę. Wydaje się, że wyjść należy od pytania: kto będzie w razie takiego wypadku odpowiedzialny za wyrządzenie szkody? Co prawda władzę nad wszystkimi spośród stadionów w związku z organizacją EURO przejęła już UEFA. Niemniej wedle ujęcia odpowiedniego w tym przypadku przepisu art. 434 Kodeksu cywilnego, to posiadacz samoistny - którym jest właściciel stadionu, a zatem Skarb Państwa czy odpowiednio miasto gmina - poniesie odpowiedzialność, _ chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło z braku utrzymania budowli w należytym
stanie, ani z wady budowy _. Powierzenie bowiem zarządu (administrowania) nieruchomością budynkową innemu podmiotowi nie uwalnia posiadacza samoistnego (w tym przypadku właściciela stadionu) od odpowiedzialności.

Odpowiedzialność właściciela stadionu wynikająca z art. 434 K.c. oparta została na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że nie jest konieczne wykazywanie jakiejkolwiek winy po stronie właściciela. Wystarczające będą zatem - poza faktem posiadania odpowiedniego tytułu prawnego - wystąpienie: zdarzenia, szkody i wiążącego je związku przyczynowego. Co więcej - art. 434 K.c. wprowadza domniemanie prawne, iż szkoda nastąpiła w wyniku okoliczności objętych odpowiedzialnością posiadacza samoistnego (właściciela stadionu), tzn. z powodu braku utrzymywania budowli w należytym stanie lub wady budynku.

Jedyną możliwością dla uwolnienia się właściciela stadionu spod odpowiedzialności w przypadku opisywanego wydarzenia będzie wykazanie tzw. przesłanek egzoneracyjnych, czyli takich okoliczności, które dowodzą, iż szkoda nastąpiła w wyniku okoliczności nieobjętych jego ryzykiem. Właściciel stadionu musiałby zatem dowieść, że oderwanie się części stadionu nie miało żadnego związku z nienależytym utrzymywaniem stadionu lub jakąś jego wadą.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/237/201709.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;w;czasie;euro;nie;narazic;sie;pracodawcy,66,0,1098050.html) *Jak w czasie Euro nie narazić się pracodawcy? * Spóźnienie spowodowane trudnościami komunikacyjnymi podczas mistrzostw, jako przyczyna niezależna od pracownika, może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą późniejsze przybycie do pracy.

Również udowodnienie klasycznych przesłanek egzoneracyjnych, czyli siły wyższej (tutaj np. huragan, trąba powietrzna czy powódź), wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą właściciel stadionu nie ponosi odpowiedzialności, uwolni posiadacza budowli od odpowiedzialności.

Właściciel będzie również ponosił wobec poszkodowanego odpowiedzialność za stan techniczny stadionu, niezależnie od występujących między właścicielem stadionu a wykonawcą czy osobami trzecimi powiązań umownych, które zakładałyby co innego. Ustalenie zatem w drodze umowy pomiędzy właścicielem, a osobą trzecią, że ciężar odpowiedzialności za szkody związane z zawaleniem się budowli lub oderwaniem jej części ponosić będzie ta osoba, jest pozbawione skuteczności wobec poszkodowanego w wyniku takiego zdarzenia. Właściciel stadionu może oczywiście dochodzić zwrotnie roszczeń przeciwko tym kontrahentom.

Wracając zatem do postawionego na początku pytania - wobec osoby poszkodowanej w przypadku oderwania się części zabudowy stadionu odpowiadać będzie jego właściciel - a zatem Skarb Państwa w przypadku Stadionu Narodowego, zaś w przypadku pozostałych stadionów - odpowiednio miasto (gmina) w obrębie, którego stadion się znajduje. Wszelkie wynikłe z wypadku roszczenia odszkodowawcze (wynikające z art. 444 K.c.), takie jak: zwrot kosztów leczenia czy renta, kierować należałoby do tych właśnie podmiotów.

Czytaj więcej w Money.pl
Spotkanie z ukraińską milicją? Masz prawo... Jeżeli nie mamy przy sobie dokumentów ze zdjęciem, ukraińska milicja może zatrzymać nas na czas od 3 godzin do 3 dni.
Zaczynają sądzić kibiców. 12 w Poznaniu Przed poznańskimi sądami w związku z mistrzostwami Europy w piłce nożnej stanęło dotychczas 12 osób.
W ten sposób na Euro ułatwią życie kierowcom Zarówno kontrole graniczne, jak i celne będą prowadzone w jednym miejscu po stronie polskiej - tzw. one stop.

Autorka jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, biuro we Wrocławiu

Tagi: euro 2012 w polsce, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz