Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
euro 2012 w polsce
12.06.2012 09:05

Oddelegowanie pracownika na czas Euro 2012

Pracodawca może na czas do trzech miesięcy w roku kalendarzowym powierzyć pracownikowi inne zadania, niż w umowie o pracę.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rozgrywki piłkarskie w ramach Euro 2012 w miastach, gdzie rozgrywane są mecze powodują trudności komunikacyjne. Wielu przedsiębiorców, mających siedziby w okolicach stadionów zastanawia się, czy w związku z tym na czas trwania mistrzostw może oddelegować pracownika do pracy w domu?

Właściciele firm pytają też, czy ewentualne oddelegowanie do pracy w domu wymaga zmiany umowy o pracę oraz czy może wiązać się to ze zmianą wynagrodzenia pracownika. Wątpliwości budzi tez kwestia tego, czy takie oddelegowanie może nastąpić na podstawie ustnego polecenia pracodawcy, czy wymagana jest forma pisemna.

Odpowiedzi na powyższe pytanie dostarcza treść art. 42 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Prawo pracy. Wymieniony przepis przewiduje bowiem sytuację w której pracodawca, bez zmiany treści umowy o pracę może powierzyć pracownikowi na określony czas (nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym) pracę inną, niż ta która została określona w umowie o pracę.

W omawianym wypadku nie następuje więc zmiana treści umowy zawartej między pracodawcą a pracownikiem, lecz zmienia się jedynie (w sposób faktyczny) wykonywana praca, lub jej miejsce. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy może bowiem polegać zarówno na:

  • skierowaniu pracownika do wykonywania innych czynności niż przewidziane w umowie,
  • na zmianie godzin pracy pracownika,
  • na skierowaniu pracownika do wykonywania pracy w innym miejscu niż określone w umowie o pracę.

Co ważne, powyższe oddelegowanie nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy, nie musi też przybrać formy pisemnej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wystarczy bowiem, że pracodawca lub przełożony wyda pracownikowi ustne polecenie, by ten wykonywał swą pracę w domu.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/237/201709.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;w;czasie;euro;nie;narazic;sie;pracodawcy,66,0,1098050.html) *Jak w czasie Euro nie narazić się pracodawcy? * Spóźnienie spowodowane trudnościami komunikacyjnymi podczas mistrzostw, jako przyczyna niezależna od pracownika, może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą późniejsze przybycie do pracy.

Powierzenie pracownikowi tak zwanej _ innej pracy _ w postaci zobowiązania do podjęcia obowiązków zawodowych w domu pracownika, znajduje zastosowanie do pracowników zatrudnionych na umowy: na czas określony, nieokreślony, na okres próbny, a także na czas wykonywania określonej pracy.

Powierzenie pracownikowi wykonywania pracy w jego domu na okres do 3 miesięcy w roku, nie wymaga jego zgody, ani też skonsultowania z zakładowymi organizacjami związkowymi, gdy jednocześnie:

  • podyktowane jest uzasadnionymi potrzebami pracodawcy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym;
  • nowa praca powierzona pracownikowi odpowiada jego kwalifikacjom;
  • nie powoduje obniżenia wynagrodzenia.

Powyższą sytuację należy odnieść do imprezy sportowej Euro 2012, która jak wiadomo jest organizowana na znaczną, szeroką skalę i może powodować duże utrudnienia komunikacyjne oraz problemy pracowników z dojazdem do pracy. Z uwagi na zakładane utrudnienia w ruchu drogowym, planowaną imprezę sportową można bezsprzecznie uznać za taką, która będzie stanowić obiektywną, uzasadnioną przesłankę do czasowego powierzenia pracownikowi pracy w jego własnym domu.

Pracodawca musi jednak pamiętać, iż powierzona praca odpowiadała kwalifikacjom pracownika, na stanowisku, na którym jest on normalnie zatrudniony. Tzn. pracodawca nie może na przykład powierzyć pracownikowi wykwalifikowanemu (np. księgowej, inżynierowi-specjaliście) pracy niewymagającej żadnych kwalifikacji - np. sprzątania, porządkowania terenu zakładu pracy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/123/m87163.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/polski;kibic;kontra;ukrainska;milicja;to;warto;wiedziec,106,0,1095274.html) *Spotkanie z ukraińską milicją? Masz prawo... * Jeżeli nie mamy przy sobie dokumentów ze zdjęciem, ukraińska milicja może zatrzymać nas na czas od 3 godzin do 3 dni. Pracodawca, jak już wyżej wskazano musi także pamiętać, by powierzenie pracownikowi innej pracy (a w omawianym przypadku powierzenie wykonywania pracy w domu) nie powodowało obniżenia wynagrodzenia.

Pracodawca, który powierza (czasowo) pracownikowi wykonywanie pracy w domu musi również zadbać o to, by dostarczyć pracownikowi materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania przez niego czynności. Powyższe oznacza np., że jeśli pracownik zwykle wykonuje swoją pracę na sprzęcie komputerowym, a nie ma go w domu, musi zostać uprzednio wyposażony w taki sprzęt przez swego pracodawcę.

W sytuacji, gdy pracodawca spełni wszystkie wyżej opisane warunki, pracownik ma obowiązek podjęcia powierzonej mu pracy w domu. Bezzasadna odmowa pracownika może zostać potraktowana jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę lub nawet rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia.

Czytaj więcej w Money.pl
W ten sposób na Euro ułatwią życie kierowcom Zarówno kontrole graniczne, jak i celne będą prowadzone w jednym miejscu po stronie polskiej - tzw. one stop.
Suski o Euro 2012: Pełna cenzura, usuwają filmy z You Tube Poseł PiS mówi o pierwszych dniach EURO i marszu rosyjskich kibiców.
Pobili ochronę na stadionie. Są ich zdjęcia Wizerunki sześciu rosyjskich kibiców, którzy pobili stewardów na Stadionie Miejskim podczas meczu Rosja-Czechy, zostały opublikowane na stronie dolnośląskiej policji.

Autorka jest adwokatem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Tagi: euro 2012 w polsce, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
Kancelaria CSP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz