Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

(Nie)jednolity VAT za mieszkanie i garaż

0
Podziel się:

Urzędnicy w różny sposób interpretują naliczanie VAT-u na mieszkania i garaże podziemne. Stawka 22 lub 7 procent ma istotny wpływ na cenę.

(Nie)jednolity VAT za mieszkanie i garaż
bEKoRkIB

Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra finansów o podjęcie działań, które zapewniłyby jednolite traktowanie podatników, którzy wraz z mieszkaniem kupują miejsce postojowe w garażu budynków mieszkalnych.

Podatnicy skarżą się, że organy podatkowe w zróżnicowany sposób dokonują kwalifikacji prawnopodatkowej sprzedaży tych miejsc. W zależności od urzędowych interpretacji przepisów ustawy o VAT urzędnicy naliczają od wartości sprzedaży miejsc postojowych podatek według 22- lub 7- proc. stawki. Ma to bezpośredni wpływ na cenę nieruchomości nabywanej przez podatnika.

Tymczasem w wyroku z 9 listopada 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 2516/05) WSA stwierdził m.in., że nie można dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie z przyczyn leżących po stronie przepisów podatkowych (możliwość zastosowania różnych stawek podatku), skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki podatek jako jeden przedmiot sprzedaży.

bEKoRkID

W takiej sytuacji sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc postojowych znajdujących się w danym budynku podlegać będzie jednej stawce VAT właściwej dla lokalu mieszkalnego - czyli stawce 7 proc.

Deweloperzy z obawy na możliwe sankcje urzędu skarbowego stosują jednak w większości wypadków 22 % stawkę VAT. To powoduje, że klienci za swoje mieszkania, które kupują wraz z garażem, płacą nawet kilka tysięcy więcej.

Jakie są więc możliwości wymuszenia na deweloperze zastosowania niższej - 7 % stawki VAT od zakupu garażu? Jedną z możliwości jest wystąpienie do urzędu skarbowego o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie. Jeżeli urząd uzna, że w naszym wypadku jest możliwe zastosowanie 7 % stawki podatku, wówczas z taką interpretacją możemy udać się do dewelopera, który powinien na tej podstawie wystawić fakturę korygującą i zwrócić różnicę w cenie pomiędzy 7 a 22 % stawką VAT.

Lepszym rozwiązaniem byłoby jednak wystąpienie samego dewelopera o wydanie takiej interpretacji - wówczas, w przypadku pozytywnej decyzji urzędu, mógłby on automatycznie wystawić fakturę korygującą i zwrócić różnicę wszystkim swoim klientom, którym za zakup garażu została naliczona 22% stawka VAT. Działanie takie byłoby bardzo korzystne nie tylko ze względu na zadowolenie klientów, ale również prestiżu samego dewelopera - dbając o interes klienta powoduje zwiększenie zaufania do swojej firmy.

bEKoRkIJ

Inną możliwością byłoby wystawienie przez dewelopera faktury korygującej i zwrot różnicy w wys. podatku bez interpretacji urzędu skarbowego. Wówczas występuje do urzędu skarbowego z korektą deklaracji i wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Jeżeli urząd nie zgodziłby się ze stanowiskiem dewelopera co do wysokości podatku, deweloper wówczas wystawi kolejną korektę i będzie się domagał zwrotu pieniędzy od klienta. W wypadku negatywnej decyzji organu podatkowego można oczywiście odwołać się do dyrektora Izby Skarbowej.

Dopóki nie ma jednoznacznego, wiążącego stanowiska Ministerstwa Finansów w tej sprawie, można liczyć na przychylność niektórych urzędów i Izb Skarbowych. Niemniej decyzją z 26 września 2006r. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przyjął, że "stawka podatku od towarów i usług obniżona do wysokości 7% (stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o VAT) ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do sprzedawanych przez Stronę części obiektów budownictwa mieszkaniowego (mieszkań) z wyłączeniem znajdujących się w nich garaży i miejsc postojowych (lokali użytkowych), które podlegają opodatkowaniu stawką podstawową 22% (zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy)". Sygn. akt 1401/PH-I/4407/14-48/06/EN.

Autor jest aplikantem radcowskim pracującym w Kancelarii Prawniczej Siwek Gaczyński Kałkusiński

bEKoRkJe
poradniki i raporty
porady
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)