Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
obrażanie w internecie
23.07.2012 06:50

Naruszenie dobrego imienia w sieci. Jak złożyć zawiadomienie

Przedsiębiorca, który jest zniesławiany w sieci, musi postarać się by informacja o tym, przekazana portalowi, została zakwalifikowana jako wiarygodna.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Przedsiębiorcy często nie wiedzą, jak wyegzekwować usunięcie z internetu wpisów, które naruszają ich renomę lub dobre imię, godzą w dobra osobiste konkretnych osób, bądź też mają charakter bezprawnych pomówień. Tymczasem dla faktu, czy spotkają się oni ze zrozumieniem ze strony właścicieli portali bądź usługodawców, kluczowa będzie wiarygodność przekazanej przez nich informacji. *

Wiarygodność naszego zawiadomienia oceni usługodawca. Niestety, stanowiąca w tym przypadku podstawę ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie jest pomocna, gdyż ustawodawca, używając kryterium _ wiarygodności _, nie zdefiniował go. Dalsze poszukiwania również nie będą efektywne, gdyż jak na razie nie ma zarówno w polskich, jak i europejskich regulacjach ściśle określonej procedury powiadamiania usługodawców internetowych, jak np. amerykańska _ notice and takedown _.

Ostatnią deską ratunku może być dyrektywa (w tym przypadku o handlu elektronicznym), która powinna pomagać w wykładni odpowiedniej ustawy - ale niestety również tutaj brak pojęcia _ wiarygodnej wiadomości _. Dyrektywa odnosi się tylko do powzięcia przez usługodawcę wiedzy lub posiadania świadomości, nie precyzując również, jak owo powiadomienie miałoby się odbywać. W związku z powyższym konflikt między zgłaszającym a usługodawcą wisi na włosku.

Czytając uzasadnienie do ustawy, spotkamy wskazówkę, iż usługodawca, mając świadomość potencjalnej bezprawności udostępnianej informacji, powinien rozważyć zasadność takiego żądania. Jednak wobec braku wyraźnych przesłanek mogących być wskazówką w interpretacji pojęcia _ wiarygodnej wiadomości _ sięgamy do definicji słownikowej. Wyrażenie za słownikiem języka polskiego PWN należy rozumieć jako _ godny wiary, zasługujący na zaufanie, nieulegający wątpliwości, prawdziwy _.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/29/129821.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/roszczenia;za;naruszenie;praw;autorskich;w;internecie,106,0,1058666.html) *Roszczenia za naruszenie praw autorskich w internecie * Twórca danego dzieła, np. zdjęcia może żądać m.in. usunięcia go ze strony www lub opatrzenia go informacją o autorze, a także zapłaty zadośćuczynienia.

Wiarygodna wiadomość obejmuje dwa elementy: subiektywny i obiektywny, i nie można ograniczać się jedynie do subiektywnego odczucia osoby zawiadamiającej - tak zgodnie z wykładnią systemową wspomagamy się wyjaśnieniem _ wiarygodności _ na gruncie prawa karnego. Mimo więc dużej liczby spraw tego typu, nie ma jak dotąd konkretnej procedury weryfikacji wiarygodności przesyłanych wiadomości. Nie ma również regulacji wskazujących, czy i jakich dowodów naruszenia praw osoby trzeciej może żądać usługodawca.

Wywołanie pożądanej przez nas reakcji, czyli usunięcia czegoś, co naszym zdaniem szkodzi nam albo naszemu przedsiębiorstwu, nie jest więc łatwym zadaniem. To my musimy się postarać, aby przekazana przez nas informacja została zakwalifikowana przez usługodawcę jako wiarygodna. Stąd też konieczne jest poszukiwanie przekonywujących elementów, np. pochodzenie wiadomości od osoby uznanej za wiarygodną przez usługodawcę, przedstawienie naruszenia w sposób dokładny, wyczerpujący, a nie ogólnikowy, ewentualnie istnienie obiektywnego dowodu naruszenia prawa albo wywołanie u usługodawcy przekonania, że naruszenie ma miejsce.

Czytaj więcej w Money.pl
ACTA narusza domniemanie niewinności W ACTA widać nierówność wobec prawa i faworyzowanie rzekomo pokrzywdzonego, który nie dowiódł, że naruszenie prawa faktycznie nastąpiło.
Ochrona praw autorskich przy naruszeniach w internecie Jeśli ktoś naruszył prawa autorskie, można go pozwać do sądu, ale wszczynając spór, należy określić precyzyjnie przeciw komu sprawa się będzie toczyć - sam numer IP komputera to za mało.
Czy serwis www odpowiada za treść wpisów na forum? O odpowiedzialności administratora serwisu można mówić tylko wtedy, kiedy wykaże się, że wiedział on o bezprawnym charakterze wpisów na forum.

Autor jest radcą prawnym, partnerem i szef departamentu ochrony własności intelektualnej, IT i ochrony informacji w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Tagi: obrażanie w internecie, naruszenie, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz