Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Najem okazjonalny - na czym polega?

0
Podziel się:

Daje możliwość eksmitowania lokatorów bez wszczynania postępowania sądowego.

Najem okazjonalny - na czym polega?

Wynajmowanie lokalu mieszkalnego obarczone jest ryzykiem w przypadku niesolidnego najemcy, ze względu na to iż posiada on szeroką ochronę prawną. Rozwiązaniem tego problemu miał być najem okazjonalny. Cechuje go wiele zalet, m.in. możliwość eksmitowania lokatorów bez konieczności wszczynania postępowania sądowego. Jednak by skorzystać z najmu okazjonalnego trzeba spełnić wiele warunków.

Najem okazjonalny jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności w zakresie najmu lokali mieszkalnych. Istnieje szereg wymogów dotyczących samej umowy. Po pierwsze musi ona zostać zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni, pod rygorem niemożności skorzystania ze związanych z nią udogodnień. Rozwiązanie to ma przede wszystkim przyczynić się do ograniczenia szarej strefy.

Mija rok od wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Po drugie umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Po trzecie w swojej treści winna posiadać oświadczenie najemcy złożone w formie aktu notarialnego, w którym lokator poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania zajmowanego lokalu, a także wskazanie przez lokatora innego lokalu, do którego mógłby być wyeksmitowany oraz oświadczenie właściciela takiego mieszkania wyrażające zgodę na zamieszkanie w nim.

Jak z powyższego wynika zawarcie omawianej umowy najmu winno poprzedzić złożenie szeregu oświadczeń i to w odpowiedniej formie. Aktualnie mające miejsce osłabienie wzrostu na rynku najmu lokali mieszkalnych sprawia, że przedmiotowa instytucja prawna cieszy się małą popularnością.

Zalety najmu okazjonalnego

Rząd chce by łatwiej można było eksmitować lokatora
Jak wspomniano na początku właściciel mieszkania nie jest zmuszony występować do sądu z pozwem o eksmisję w przypadku niesolidnego najemcy, albowiem wystarczy, że sporządzi z podpisem notarialnie poświadczonym tzw. żądanie opróżnienia lokalu. Winno ono spełniać następujące wymogi: zawierać oznaczenie stron umowy, wskazanie samej umowy i przyczyny jej ustania, a także termin, w którym najemca ma się wyprowadzić, nie krótszy niż 7 dni od otrzymania żądania.

Jeśli lokator nie zastosuje się w terminie do żądania, właściciel może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu. Uzyskując w ten sposób tytuł wykonawczy, właściciel może wystać do komornika o przeprowadzenie eksmisji.

Autorzy Maciej Obrębski (na zdjęciu), Michał Mikołajczak są adwokatami z Celichowski - Szyndler i Partnerzy Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych

wiadomości
wiadmomości
kraj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)