Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Na czym polega postępowanie upominawcze?

0
Podziel się:

To uproszczony tryb postępowania, gdy mamy roszczenie pieniężne.

Na czym polega postępowanie upominawcze?

Postępowanie upominawcze jest to odformalizowany i uproszczony tryb postępowania w ramach którego wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi.

Zgodnie z art. 498 § 1 kodeksu postępowania cywilnego postępowanie upominawcze może toczyć się jedynie w sprawach, w których powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Zatem postępowanie upominawcze znajdzie zastosowanie w każdej sprawie, w której dochodzone jest roszczenie pieniężne.

Jak odzyskać dług? Postępowanie upominawcze i nakazowe
Ponadto sąd wydaje nakaz zapłaty tylko wówczas gdy roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne, przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości, zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego oraz gdy miejsce pobytu pozwanego jest znane albo gdy doręczenie mu nakazu może nastąpić w kraju.

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek i zakwalifikowania sprawy do rozpoznania w postępowaniu upominawczym, sąd ocenia zasadność roszczenia na podstawie przestawionych przez powoda dowodów, a następnie w przypadku istnienia uzasadnionych podstaw, wydaje z urzędu nakaz zapłaty, w którym to nakazuje pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie powoda w całości albo w tym terminie wniósł do sądu sprzeciw (art. 502 § 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Ze względu na fakt, iż postępowanie upominawcze zostało ograniczone w zasadzie do wydania nakazu zapłaty, sprawa w tym postępowaniu rozpatrywana jest na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.

[

Otwarto pierwszy e-sąd ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/otwarto;pierwszy;sad;elektroniczny,17,0,572689.html )
Następnie, w myśl art. 502 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu przez Pozwanego nakaz traci moc i sprawa jest rozpatrywana we właściwym dla niej rodzaju postępowania (w procesie zwykłym lub odpowiednim postępowaniu odrębnym).

W przeciwnym wypadku tj. w braku sprzeciwu dłużnika, nakaz zapłaty staje się prawomocny i może stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, dając wierzycielowi możliwość odzyskania należnych mu od dłużnika kwot.

Autor jest aplikantem radcowskim w Siwek Gaczyński & Partners

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)