Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
nieruchomości
06.11.2007 14:32

Mniej biurokracji w obrocie nieruchomościami

Nowe przepisy mają usprawnić procedury zakupu i sprzedaży nieruchomości.

Podziel się
Dodaj komentarz

Ustawa wprowadza m.in. nowe obowiązki i zasady postępowania przez organy administracji publicznej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

*Informacje w internecie *

Choć dotychczas niektóre urzędy miały w zwyczaju podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste na stronach internetowych swojego organu, teraz praktyka ta będzie należała do obligatoryjnych czynności przy procedurze przetargowej, co ułatwi dostęp do informacji potencjalnym nabywcom z całego kraju.

Niedopełnienie tego obowiązku daje osobie zainteresowanej zakupem nieruchomości podstawę do stwierdzenia naruszenia gwarancji jawności obrotu nieruchomości.

*Kiedy bez procedury przetargowej? *

Wprowadzana nowelizacja poszerza ponadto krąg nieruchomości, co do których nie będzie wymagana procedura przetargu.

_ 21.10.2007 r. weszła w życie uchwalona 24.08 br. ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. _ W sytuacji zbywania lub oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, którą zamierza nabyć właściciel czy też użytkownik wieczysty nieruchomości przyległej, wystarczającą przesłanką prowadzącą do wyłączenia procedury przetargowej, będzie wskazanie możliwości poprawienia warunków zagospodarowania przylegającej nieruchomości, podczas gdy dawniej wymagane było stwierdzenie niezbędności poprawienia warunków.

*Pierwszeństwo w nabyciu lokali w domach wielolokalowych *

Reformą objęto także zasady związane z ustawowym pierwszeństwem w nabyciu zajmowanego przez najemcę lokalu mieszkalnego. Zmiany dotyczące sposobu projektowania domów wielolokalowych, nie tylko na cele mieszkaniowe, wymogły na ustawodawcy wprowadzenia zmiany polegającej na tym, że zbycie nieruchomości zabudowanej właśnie tego rodzaju obiektem nie powinno nastąpić z pominięciem prawa pierwszeństwa nabycia mieszkań przez najemców.

Z tego też względu podmiot mający w zamiarze kupno takiego domu musi liczyć się z ryzykiem nabycia części lokali przez pierwotnych najemców.

*Opłata adiacencka a przeniesienie prawa do działki *

Częste spory na tle dotychczasowej legislacji wywoływały przepisy dotyczące opłaty adiacenckiej ustanawianej w związku z procedurą scalania i podziału nieruchomości. Zdarza się tak, że ustalony podział działki pozbawia możliwości dostosowania jej do poszczególnych wymogów technicznych, koniecznych do zakwalifikowania jej za działkę budowlaną.

Scalanie i ponowny podział gruntów ma na celu optymalizację wykorzystywania konkretnych terenów. Prowadzi to do tego, że podmioty otrzymującego nieruchomość po podziale zobowiązane są jednakże ponoszenia na rzecz gminy ustalanych obecnie w drodze decyzji opłat adiacenckich w wysokości do 50 % wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości dotychczas posiadanych.

W związku z nowelą podmioty zobowiązane do opłaty będą mogły zwolnić się z jej rozliczenia lub zapłaty swoich zaległości przenosząc na rzecz gminy prawa do działki. Oczywiście różnica pomiędzy wartością działki a należnością z tytułu opłaty będzie uiszczana w postaci odpowiednich dopłat.

Należy pamiętać, że w przypadku ustanowienia na konkretnej nieruchomości chociażby służebności drogi koniecznej lub innych ograniczonych praw rzeczowych, decyzja o scaleniu będzie podstawą do wpisu w księdze wieczystej, co tym samym umocni prawa właściciela.

Miejmy nadzieję, że zakres zmian przyjętych w ustawie w znacznym stopniu przyczyni się do przyspieszenia i przede wszystkim ułatwienia procedur administracyjnych związanych z obrotem nieruchomości. Nie tylko zdrowy rozsądek, ale świadomość konieczności rozwoju budownictwa powinien być podstawą do nowelizacji prawa.

Tagi: nieruchomości, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz