Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

0
Podziel się:

Wierzyciel powinien zgłosić sędziemu – komisarzowi swoją należność w terminie określonym w postanowieniu.

Lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Każdy wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien zgłosić sędziemu – komisarzowi swoją wierzytelność względem upadłego w terminie określonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca sporządza tzw. listę wierzytelności.

Na liście wierzytelności umieszcza się:

- sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu,
- kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu,
- istnienie i rodzaj zabezpieczenia wierzytelności oraz określenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela,
- informację czy wierzytelność jest uzależniona od warunku,
- informację czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia,
- stan postępowania sądowego lub administracyjnego w sprawie zgłoszonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia,
- zaprzeczenia syndyka, nadzorcy sądowego lub zarządcy, dotyczące całości lub części oświadczenia wierzyciela,
- oświadczenie upadłego i jego uzasadnienie ewentualnie wzmiankę o braku oświadczenia i jej przyczynach.

[

Jak rozpocząć postępowanie upadłościowe? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;rozpoczac;postepowanie;upadlosciowe,110,0,575854.html )
Syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca sporządza a następnie przekazuje listę wierzytelności sędziemu – komisarzowi, który ogłasza informację o jej sporządzeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy zainteresowany może przeglądać taką listę w sekretariacie sądu.

Wierzyciel znajdujący się na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu – komisarzowi, złożyć do tego sędziego sprzeciw co do uznania wierzytelności, bądź co do odmowy jej uznania.

Również upadły w tym terminie może wnieść sprzeciw w przypadku gdy projekt nie jest zgodny z jego oświadczeniami lub wnioskami. W sytuacji gdy upadły nie składał oświadczeń a był do tego prawidłowo wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

[

Upadłość konsumencka - prawa wierzyciela i dłużnika ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/upadlosc;konsumencka;-;prawa;wierzyciela;i;dluznika,230,0,441318.html )Sędzia – komisarz wprowadza zmiany do listy wierzytelności na podstawie prawomocnych postanowień (wydanych przez siebie po rozpoznaniu sprzeciwów lub wydanych przez sąd w następstwie zaskarżenia postanowień sędziego - komisarza), a następnie zatwierdza listę wierzytelności.

Jeżeli w danej sprawie nie wpłynęły sprzeciwy, wówczas zatwierdzenie listy wierzytelności następuje po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu.

Zatwierdzona w takim kształcie lista wierzytelności nie ma charakteru ostatecznego, możliwe jest dokonanie zmian na liście przez sędziego - komisarza w razie stwierdzenia, że na liście znajdują się wierzytelności, które w całości lub w części nie istnieją lub też gdy na liście nie umieszczono wierzytelności podlegających umieszczeniu na liście z urzędu. Postanowienie, o którym mowa wyżej podlega obwieszczeniu z urzędu i przysługuje na nie zażalenie.

Milena Domalewska jest aplikantką radcowską z Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

wiadomości
porady
prawo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)