Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Koncentracja przedsiębiorstw. Kiedy potrzebna zgoda UOKiK?

0
Podziel się:

Prezes urzędu wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, jeśli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona.

Koncentracja przedsiębiorstw. Kiedy potrzebna zgoda UOKiK?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został powołany po to, by chronić przede wszystkim konsumentów, ale i przedsiębiorców, przed skutkami monopolizacji określonych fragmentów rynku. Monopolizacja bowiem powoduje, że ceny są zbyt wysokie (monopolista może sobie pozwolić na ich dyktowanie), a brak konkurencji sprawia, że inne warunki stwarzane przez monopolistę są również niekorzystne.

Dlatego polskie prawo, podobnie jak europejskie i inne systemy, przewiduje, że dla połączenia się przedsiębiorstw konieczna jest w pewnych warunkach zgoda UOKiK. Brak zgody powoduje, że umowa jest nieważna.

W związku z tym należy wyjaśnić parę kwestii. Po pierwsze, zgłaszać zamiar koncentracji należy wtedy, gdy łączone przedsiębiorstwa mają roczny obrót łącznie powyżej określonej przez ustawodawcę kwoty. A więc zakup bardzo małego przedsiębiorstwa w Polsce może podlegać obowiązkowi zgłaszania zamiaru koncentracji, jeżeli nabywcą będzie duże przedsiębiorstwo. Bardzo ważnym jest bowiem, że liczy się nie tyle wielkość firm bezpośrednio się łączących, ile całych grup kapitałowych, na całym świecie. Stąd przy każdej sprzedaży firmy w Polsce czy innej transakcji należy bardzo uważać, gdyż łatwo może się okazać, że istnieje obowiązek zgłoszenia.

Bardzo istotnym kryterium dla UOKiK przy wszystkich operacjach jest kryterium rynku właściwego. Rynek właściwy, to mówiąc kolokwialnie, rynek, na którym przedsiębiorcy konkurują ze sobą. Niekoniecznie musi to być rynek tych samych towarów, mogą to być - i często są - towary będące w stosunku do siebie zamiennikami. Zamiennikami mogą być np. energia elektryczna i gaz (bo mogą być użyte do tego samego celu), ale już niekoniecznie tania odzież i odzież ekskluzywna, przeznaczona dla bardzo zamożnego odbiorcy, gdyż obie oferty są skierowane do różnego rodzaju klientów.

Dla rynku właściwego ważne jest również określenie rynku terytorialnie. Przedsiębiorstwa energii cieplnej z oddalonych od siebie miast nie muszą być wobec siebie konkurentami, jeżeli obszar ich działalności się nie styka. Jeżeli jednak zetknąć się może, to wtedy mamy już do czynienia z zupełnie inną sytuacją.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/171/125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zmowa;cenowa;moze;dotyczyc;takze;malych;firm,6,0,1198342.html) *Mała firma? Uważaj, mogą cię skontrolować * Jeżeli UOKiK stwierdzi, że np. warsztaty samochodowe w danym mieście stosują wyższe ceny niż gdzie indziej, a ich właściciele się znają - może wszcząć kontrolę.

Obowiązkowi zgłaszania zamiaru koncentracji podlega szereg czynności, wśród nich takie, jak: nabycie udziałów w spółce, nabycie kontroli w inny sposób, łączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; przejęcie - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; utworzenie przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa).

UOKiK może się sprzeciwić łączeniu, jeżeli, najogólniej mówiąc, dojdzie do wniosku, że proces ten stanowi zagrożenie dla rynku i jego funkcjonowania. Prezes urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Musi jednak wykazać okoliczności, dla których odmawia wydania zgody.

Dlatego bardzo ważne jest, żeby przygotowując wniosek o wyrażenie zgody na łączenie się podmiotów, przygotować go starannie i zgodnie z wymogami określonymi przez prawo. Należy w sposób wnikliwy i rzetelny pokazać wszelkie okoliczności związane z wnioskiem, wszelkie wskaźniki ekonomiczne itd. Warto pamiętać, że jeżeli nie przekażemy prawdziwych i kompletnych informacji, możemy zostać przez Prezesa UOKiK ukarani. Przy prawidłowym wykazaniu tych okoliczności nie ma problemu z uzyskaniem zgody, o ile oczywiście nie zachodzą okoliczności tę zgodę wykluczające.

Za każdym razem, kiedy dokonujemy operacji polegającej na łączeniu przedsiębiorstw, warto zbadać, czy nie zachodzi konieczność dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie, to dla porządku warto zachować notatkę czy opinię wskazującą, jakie były powody nie dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji. W razie sporu czy kontroli będziemy mieli wtedy dowód na to, że nasze postępowanie było prawidłowe. Z kolei w razie wątpliwości, i to najmniejszych, warto jest dokonać zgłoszenia sugerując w samym zgłoszeniu Urzędowi, że te wątpliwości mamy. Urząd wówczas sam oceni, czy była czy nie konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji, natomiast my unikamy bardzo nieprzyjemnego i niebezpiecznego postępowania związanego z zarzutem, że nie zgłosiliśmy zamiaru koncentracji.

Czytaj więcej w Money.pl
UOKiK piętnuje kolejarzy. Będą zmiany UOKiK wszczęła postępowania przeciwko sześciu przewoźnikom. Nie przyjmowali reklamacji, bezprawnie pobierali dodatkowe opłaty.
Jakie są kary za koncentrację na rynku? W przypadku dokonania koncentracji bez wymaganej zgody, kara dla przedsiębiorcy może wynosić nawet do 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok jej nałożenia.
Kontrolerzy uderzyli w NFZ. Surowa kara za... UOKiK nałożył na monopolistę karę w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Zobacz kto tracił na jego praktykach.

Autor jest adwokatem w Celichowski Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

prawo gospodarcze
kraj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)