Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie

0
Podziel się:

Przy wysłuchaniu osoby, która ma być ubezwłasnowolniona musi być obecny biegły psycholog, biegły lekarz psychiatra lub neurolog.

Jak złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie

Wniosek o wszczęcie postępowania sądowego o ubezwłasnowolnienie danej osoby mogą zgłosić: małżonek, krewni w linii prostej, czyli dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, prokurator okręgowy.

Jeśli jakaś osoba ma przedstawiciela ustawowego, wówczas krewni tej osoby nie są legitymowani do złożenia wniosku do sądu o wszczęcie postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia. Przedstawicielem ustawowym są na przykład: rodzice sprawujący władzę rodzicielską nad niepełnoletnim dzieckiem, opiekun ustanowiony dla osoby małoletniej, opiekun ustanowiony dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Krąg osób wymienionych wyżej jest jasno wskazany przez ustawodawcę. Oznacza to, że inne osoby nie mogą wystąpić z takim wnioskiem. Mogą natomiast zwrócić się by inicjatywę w zakresie jego wszczęcia podjął prokurator. Prokurator może uznać, że ubezwłasnowolnienie danej osoby jest konieczne ze względu na interes społeczny. Wówczas on wystąpi do sądu z takim wnioskiem.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie należy uzasadnić, tj. wskazać podstawy żądania, przede wszystkim podnieść, że w opinii wnoszącego ubezwłasnowolnienie jest zasadne i ewentualne pozytywne orzeczenie sądu będzie zgodne z szeroko pojętym dobrem osoby, której wniosek dotyczy.

Sąd przed wszczęciem postępowania może zażądać odpowiednich zaświadczeń lekarskich dotyczących stanu zdrowie tej osoby, mogących być podstawą ewentualnego ubezwłasnowolniania. Należy bardzo dokładnie opisać zachowania, stany, w których znajduje się osoba, którą chcemy ubezwłasnowolnić. Wnioskujący winien też wykazać swój stopień pokrewieństwa, czy też innego rodzaju więzi łączące go z osobą, której wniosek dotyczy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/93243.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/opiekun;prawny;osoby;ubezwlasnowolnionej;kto;moze;byc,122,0,1057146.html) *Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej. Kto może być? * Opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien być przede wszystkim małżonek, a jeśli go nie ma - ojciec lub matka.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie nie może być składany w złej wierze, tj. na zasadzie celowego wprowadzenia sądu w błąd. Sąd wnikliwie bada sprawę mając na uwadze przede wszystkim interes osoby, którą ma być ubezwłasnowolniona.

Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie musi być wysłuchana przez sąd jak najszybciej po wszczęciu postępowania. Sąd dokonuje tej czynności, po to by ustalić, jakie ma problemy. Sąd musi sprawdzić zachowania opisane we wniosku o ubezwłasnowolnienie.

Przy wysłuchaniu musi być obecny biegły psycholog, biegły lekarz psychiatra lub neurolog. Specjalizacja biegłego lekarza będzie (obecnego oprócz psychologa podczas wysłuchania) zależeć od stanu zdrowia osoby, której dotyczy wniosek, od rodzaju zaburzenia zdrowotnego, któremu podlega.

Jeśli ubezwłasnowolniona ma być osoba pełnoletnia, sąd może na czas sprawy w sądzie, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego. Zadaniem doradcy tymczasowego jest szeroko pojęta ochrona tej osoby i jej majątku. Doradcą tymczasowym może zostać osoba z rodziny: małżonek, krewny lub inna osoba bliska. Jednak nie musi być to członek rodziny, może to być też inna osoba, ale taka, która dobrze ją zna. Taka, która daje najlepszą rękojmię obrony praw tej osoby.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/121/109945.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/fundacja;na;rzecz;wskazanej;osoby;-;w;polsce;niemozliwa,69,0,785733.html) *Fundacja na rzecz wskazanej osoby - w Polsce niemożliwa * Prawo wyklucza powołanie fundacji, której cel nie ma charakteru publicznego. Beneficjentem nie może być z góry określona osoba.

W momencie ustanowienia doradcy tymczasowego, osoba, której dotyczy postępowanie traci pełną zdolność do czynności prawnych. Nad działaniem doradcy tymczasowego nadzór sprawuje sąd opiekuńczy. Jeśli sąd stwierdzi, że nie ma już potrzeby, by działał doradca tymczasowy, to może go w każdej chwili odwołać.

Sąd przed wydaniem decyzji o ubezwłasnowolnieniu przeprowadza rozprawę. Osoba**, **której dotyczy wniosek powinna brać w niej udział. Jeśli nie może uczestniczyć ze względu na stan zdrowia, sąd ustanowi dla niej kuratora, który będzie odbierał korespondencję i reprezentował jej prawa w sądzie.

Sąd musi bez żadnych wątpliwości ustalić stan zdrowia, sytuację osobistą, zawodową i majątkową, a także życiową osoby której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Osoba, taka musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę lub neurologa, a także psychologa. Dodatkowo, sąd może skierować osobę, której dotyczy wniosek na obserwację w zakładzie leczniczym.

Dopiero po wykonaniu powyższych czynności, sąd może wydać postanowienie o ubezwłasnowolnieniu. W postanowieniu orzeka, czy ubezwłasnowolnia daną osobę całkowicie, czy częściowo. W postanowieniu będzie też zapis, z jakiego powodu ktoś został ubezwłasnowolniony. Jeśli sąd uzna, że nie ma potrzeby ubezwłasnowolnienia ani całkowitego ani częściowego, to wniosek oddali.

Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu może zaskarżyć osoba, która została ubezwłasnowolniona. Nawet wówczas, gdy dla takiej osoby został ustanowiony doradca tymczasowy, to również wówczas może ona sama odwołać się od postanowienia.

O przepisach dotyczących majątku czytaj więcej w Money.pl
Jak dzieli się majątek po rozwodzie Każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym przyczynili się do jego powstania.
Kto dziedziczy w przypadku, gdy nie ma testamentu Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia wtedy, gdy zmarła osoba nie zostawiła testamentu.
Zarządzanie firmy - przekazanie spadkobiercom Ważne jest takie ułożenie spraw firmy, by w razie śmieci lub ciężkiej choroby głównego właściciela przyszli spadkobiercy mogli ją przejąć i zarządzać.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Hejnar-Zawisza w Warszawie

choroby psychiczne
porady
prawo rodzinne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)