Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
alimenty
13.10.2009 10:01

Jak dochodzić alimentów od dłużnika za granicą?

Egzekucja alimentów za granicą odbywa się na mocy przepisów kraju, w którym mieszka dłużnik.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Gdy nierzetelny dłużnik zalega z płaceniem alimentów egzekwowaniem alimentów na terenie kraju zajmuje się komornik. *

W przypadku gdy mieszka on za granicą, konieczne jest szukanie pomocy na terenie państwa zamieszkania lub pobytu dłużnika. Egzekucja alimentów za granicą odbywa się na mocy przepisów kraju, w którym mieszka dłużnik.

Najkorzystniejsza dla wierzyciela jest sytuacja, gdy dłużnik mieszka na obszarze Unii Europejskiej lub kraju, który podpisał Konwencję o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą w Nowym Jorku w dniu 20.06.1956 roku.

Podobne zasady postępowania, w zakresie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych, stosowane są w przypadku zamieszkiwania dłużnika na terytorium państwa, z którym obowiązuje zasada wzajemności w wykonaniu orzeczeń alimentacyjnych. W każdej jednak razie sądy polskie zobowiązane są udzielić wierzycielom alimentacyjnym niezbędnych wskazówek i informacji dotyczących sposobu uzyskania lub egzekucji świadczenia alimentacyjnego.

Informacje o możliwościach i sposobie dochodzenia alimentów od osób zamieszkałych za granicą można uzyskać w Sądzie Okręgowym na obszarze, którego mieszka wierzyciel. W tym celu należy złożyć wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny, sąd polski wezwie rodzica które dochodzi zaległych alimentów do jego uzupełnienia.

W treść wniosku powinny zostać zawarte, co najmniej następujące informacje:
1. dane osoby uprawnionej do alimentów, imię nazwisko, miejsce zamieszkania, obywatelstwo,
2. dane przedstawiciela ustawowego, zwykle jest to jeden z rodziców, imię nazwisko, miejsce zamieszkania,
3. dane zobowiązanego do alimentów, imię nazwisko, miejsce zamieszkania, obywatelstwo,
4. krótkie uzasadnienie wniosku,
5. wskazanie orzeczenia na podstawie, którego żądanie jest przeprowadzenie egzekucji
6. wskazanie zaległości alimentacyjnej

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie, na podstawie, którego żądamy prowadzenia egzekucji. Orzeczenie to musi być prawomocne, zaopatrzone w klauzule wykonalności.

Autorka jest adwokatem zKancelarii Adwokackiej M.Supera

Tagi: alimenty, wiadomości, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz