Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Gospodarowanie odpadami - jakie są podstawowe obowiązki firm?

1
Podziel się:

Podstawowym obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów jest bieżące prowadzenie ich ilościowej i jakościowej ewidencji.

Gospodarowanie odpadami - jakie są podstawowe obowiązki firm?

Jedną z najbardziej doniosłych zmian w polskim systemie prawnym, która odnosi się do wszystkich mieszkańców Polski, jest nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: U.c.p.g.), która nakłada na gminy obowiązek uchwalenia regulaminów dotyczących gospodarowania odpadami na nowych zasadach. Ze wskazaną nowelizacją wiążą się zmiany w zakresie gospodarowania wyłącznie odpadami komunalnymi. Przedsiębiorcy powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (dalej: U.o.), która weszła w życie na początku 2013 roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 U.o. za wytwórcę odpadów rozumie się każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz podmioty, które, w uproszczeniu, w jakikolwiek sposób przetwarzają odpady. Kosztami zagospodarowania odpadów, na podstawie art. 22 U.o. obciążeni zostali ich pierwotni wytwórcy, posiadacze, jak również producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Każdy wytwórca odpadów, zgodnie art. 27 U.o. obowiązany jest do ich należytego zagospodarowania. Na podstawie ust. 2 wskazanego wyżej przepisu, wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wpisanym do rejestru podmiotom mającym stosowne zezwolenia.

Podstawowym obowiązkiem każdego posiadacza odpadów (także wytwórcy), jak stanowi art. 66 U.o., jest bieżące prowadzenie ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Obowiązek ten nie dotyczy jednak podmiotów wytwarzających wyłącznie odpady komunalne (art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a U.o.) oraz wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z użytku, które zostały przekazane do stacji demontażu lub zbierania pojazdów. Z związku z powyższym, przedsiębiorstwo które wytwarza tylko odpady związane z bytowaniem pracowników nie jest objęte regulacjami U.o. i nie ma obowiązku prowadzenia ich ewidencji.

Zgodnie z art. 67 U.o. ewidencja odpadów powinna być prowadzona przez większość przedsiębiorstw w formie karty ewidencji odpadów oraz karty ich przekazania. Niektóre podmioty powinny również prowadzić karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy też pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 71 U.o. wytwórcy odpadów niebezpiecznych w ilości do 100 kg rocznie, oraz innych odpady w ilości do 5 ton rocznie (z wyłączeniem odpadów komunalnych) obowiązani są prowadzić jedynie uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem karty przekazania. Dodatkowo, Minister Środowiska w dniu 11 grudnia 2001 roku wydał rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których wymagane jest jedynie prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów w formie karty przekazania odpadów.

Dodatkowym obowiązkiem każdego wytwórcy odpadów, na podstawie art. 76 ust. 1 U.o., jest złożenie do 15 marca każdego roku, marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia o wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.

Na marginesie należy zauważyć, że przepisy U.o. nakładają dodatkowe obowiązki na podmioty będące producentami, importerami, eksporterami opakowań, produktów w opakowaniach, wprowadzających pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory. Muszą oni sporządzać dodatkowe roczne sprawozdania dotyczące zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów.

Wszyscy przedsiębiorcy powinni także pamiętać o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - reguluje ona w diametralnie odmienny sposób zasady zagospodarowania wytwarzanych przez przedsiębiorstwa odpadów komunalnych. Na podstawie art. 4 U.c.p.g., każda z gmin obowiązana jest uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. W związku z powyższym przedsiębiorcy powinni zorientować się na jakich zasadach odbywa się gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez firmy mające swoje siedziby (nieruchomości) na terenie poszczególnych gmin.

Czytaj więcej w Money.pl
Stolica utonie w śmieciach? Jest zagrożenie Ogłoszony przez miasto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych został zaskarżony przez cztery firmy. Wyrok jest niekorzystny dla magistratu.
Miała być śmieciowa rewolucja, a jest śmieciowa kompromitacja Samorządom grożą gigantyczne kary za brak umów z firmami na wywóz odpadów. Dopłacimy miliony?
Kto wywiezie nasze śmieci? Idą zmiany Zmiany zaczną obowiązywać 1 lipca - tak, jak jest zapisane w tej ustawie. W ten sposób minister środowiska Marcin Korolec skomentował decyzję władz Warszawy, które chcą opóźnić nowe przepisy.

Autor jest prawnikiem w BSO Prawo & Podatki

kraj
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
Patrycja
5 lata temu
Dobrym rozwiązaniem jest podjęcie współpracy z dobrą organizacją odzysku opakowań, np. CP-Recycling, dzięki której gmina czy przedsiębiorca może odzyskać jak największy stopień odpadów i dba o środowisko, a przy okazji nie musi martwić się o formalności.