Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Fundacja na rzecz wskazanej osoby - w Polsce niemożliwa

0
Podziel się:

Prawo wyklucza powołanie fundacji, której cel nie ma charakteru publicznego. Beneficjentem nie może być z góry określona osoba.

Fundacja na rzecz wskazanej osoby - w Polsce niemożliwa

W praktyce coraz częściej można spotkać się z problemem określania przez spadkodawców nie tylko kręgu swoich spadkobierców, ale także zasad, na jakich środki pochodzące z masy spadkowej mają im być udostępniane. Polski system prawny niestety nie przewiduje takich możliwości.

Wyżej wskazana sytuacja w szczególności dotyczy przypadków, gdy jednym z potencjalnych spadkobierców jest zstępny (np. dziecko, wnuk), który jest osobą umysłowo upośledzoną lub niepełnosprawną, a spadkodawca chciałby, aby nie nabył on spadku od razu w całości, lecz otrzymywał go stopniowo w formie quasi-renty wypłacanej okresowo.

Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest wykupienie ubezpieczenia na życie, którego beneficjentem byłby spadkobierca. Wiąże się to jednak z koniecznością przeznaczenia już za życia, z dużym wyprzedzeniem środków pieniężnych na regularne opłacanie składek. Oznacza to potrzebę posiadania majątku w formie spieniężonej, co pod względem ekonomicznym nie zawsze jest uzasadnione.

Alternatywną opcją mogłoby być utworzenie funduszu powierniczego, względnie fundacji, która zarządzałaby majątkiem spadkowym i wypłacała wspomnianą rentę na rzecz spadkobierców.

Po pierwsze w takim przypadku nie zachodzi konieczność spieniężenia majątku, albowiem podmiot taki może być właścicielem także nieruchomości lub praw majątkowych. Nadto wskutek efektywnego sprawowania zarządu majątkiem, renta może być wypłacana nie tyle z samej substancji spadku, lecz z generowanego przez niego dochodu.

Niestety polskie prawo nie przewiduje możliwości utworzenia takiego podmiotu. Zgodnie z ustawą o fundacjach z 1984 r. fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/167/t77991.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/radzimy;jak;sporzadzic;testament;notariusz;niekonieczny,232,0,696040.html) Radzimy jak sporządzić testament. Notariusz niekonieczny
Podkreślić należy, że powołanie fundacji może nastąpić w testamencie, co sprawia, iż swoją działalność rozpoczyna ona dopiero po śmierci spadkodawcy. Czasami może się wydawać, że cel dla którego chcielibyśmy powołać fundację jest jak najbardziej użyteczny. Pragniemy na przykład udzielać pomocy finansowej, w formie wieloletniego stypendium, konkretnemu osieroconemu dziecku. Podkreślić jednak należy, iż cel taki jest niedopuszczalny, albowiem nie ma on charakteru publicznego.

W celu nadania mu takiego charakteru, należałoby zamieścić w statucie zapis, że celem fundacji będzie wspieranie osieroconych dzieci i finansowanie ich edukacji. Jako sposoby realizacji tych celów powinno wskazać się, jakie konkretne działania będą prowadzone. (np: stypendia, pomoc psychologiczną, propagowanie idei rodzin zastępczych). Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że na gruncie polskiego prawa nie ma możliwości powołania fundacji, której beneficjentem formalnie będzie tylko określona osoba.

Z pomocą przychodzą jednak ustawodawstwa innych krajów europejskich, w których tradycja instytucji zarządzających majątkiem spadkowym jest zdecydowanie dłuższa. W szczególności wskazać należy niemiecki system prawny, w którym przewidziane zostały tego typu fundacje, np. _ Privatstiftungen _. Istnieje tam możliwość dostosowania konfiguracji zarządu oraz kręgu beneficjentów odpowiednio do potrzeb.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/spadkobierca;moze;odliczyc;strate;w;odziedziczonej;firmie,218,0,619482.html) Spadkobierca może odliczyć stratę w odziedziczonej firmie Przyjęcie spadku oznacza zaakceptowanie zobowiązań dziedziczonego przedsiębiorstwa. Równocześnie jednak dziedziczy się jego prawa.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/85/t37461.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/dlugi;kredytowe;przechodza;na;spadkobiercow,123,0,604795.html) Długi kredytowe przechodzą na spadkobierców Spadkobierca może spadek odrzucić lub przyjąć z ograniczeniem odpowiedzialności.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/240/t130544.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kto;dziedziczy;w;przypadku;gdy;nie;ma;testamentu,190,0,763838.html) Kto dziedziczy w przypadku, gdy nie ma testamentu Z dziedziczeniem ustawowym mamy do czynienia wtedy, gdy zmarła osoba nie zostawiła testamentu.
prawo spadkowe
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
Kancelaria CSP
KOMENTARZE
(0)